it-swarm.dev

Jak mohu poskytnout uživatelské jméno a heslo pro wget?

Pokusil jsem se připojit k serveru přes wget:

wget http://<user>:<pass>@serveradress

Ale wget odpovídá: neplatný port

Vím, že server přijímá příchozí provoz na portu 80. Jak mohu tento problém vyřešit?

179
pschmidt

Wget interpretuje <pass>@serveraddress jako port. Chcete-li zadat uživatelské jméno a heslo, použijte --user a --password přepínače:

wget --user user --password pass http://example.com/

Z man wget :

--user=user

--password=password

Zadejte uživatelské jméno uživatel a heslo heslo pro vyhledávání souborů FTP i HTTP. . Tyto parametry lze přepsat pomocí --ftp-user a --ftp-password možnosti pro připojení FTP a --http-user a --http-password možnosti pro připojení HTTP.

228
Lekensteyn

Máte 3 možnosti a zde nejsou žádné jiné konkrétní objednávky než pocit vnitřnosti:

1/Heslo je viditelné pro kohokoli (pomocí příkazu history)

wget --user=remote_user --password=SECRET ftp://ftp.example.com/file.ext

Heslo bude také viditelné v ps, top, htop a podobně.

2/Heslo je viditelné pro každého, kdo se dívá za vaše ramena

 wget --user=remote_user --password=SECRET ftp://ftp.example.com/file.ext

Před příkazem si všimněte mezery, která zabrání uložení do vaší historie.

Heslo bude také viditelné v ps, top, htop a podobně.

3/Heslo není vidět nikomu, včetně vás

wget --user=remote_user --ask-password ftp://ftp.example.com/file.ext
Password for user `remote_user': [SECRET (not visible)]
116
Nabil Kadimi

Uživatelské jméno a heslo můžete také uložit do souboru ~/.wgetrc a změňte oprávnění tohoto souboru, aby si jej mohl přečíst pouze váš uživatel:

Soubor ~/.wgetrc:

user=john
password=SEcrEt

... a pak

chmod 600 ~/.wgetrc

Všimněte si však, že uživatel root může stále nahlédnout do tohoto souboru a číst heslo.

Z manpage :

Chcete-li zabránit tomu, aby se hesla zobrazovala, použijte --use-askpass nebo je uložte do .wgetrc nebo .netrc a ujistěte se, že tyto soubory chráníte před ostatními uživateli pomocí "chmod". Pokud jsou hesla opravdu důležitá, nenechávejte je ležet v těchto souborech --- upravujte soubory ani je odstraňte po zahájení stahování Wgetem.

3
PerlDuck

Přihlašovací údaje můžete zadat pomocí --user=USERNAME a --password=PASSWORD; založeno na man wget, příkaz lze přepsat pomocí --http-user=USERNAME a --http-password=PASSWORD pro http připojení a --ftp-use=USERNAME a --ftp-password=PASSWORD pro ftp připojení.

0
Esmaeil MIRZAEE