it-swarm.dev

Vytvořte widget, který umožňuje zadávání textu

Potřebuji vytvořit jednoduchý widget, který má pole pro zadávání textu.

Potřebuji miniaplikaci k vytvoření značky níže ...

<div class="textwidget">
  <div class="avatar"> 
    <div class="avatartext"> 
      <p>CONTENTS OF THE TEXT INPUT HERE</p>
    </div> 
  <div class="avatarimage"></div> 
</div> 

Začal jsem proces vyřazování widgetu s níže uvedeným kódem. Nejsem jen zármutek, jak kódovat funkci my_avatar () ...

function my_avatar()
{
//Widget markup goes here. How to pull the widget text entry?

}

register_activation_hook(__FILE__, 'my_avatar');

class My_Widget_Avatar extends WP_Widget {
  function My_Widget_Avatar() {
    $widget_ops = array( 'classname' => 'widget_avatar', 'description' => __( "My Avatar Widget" ) );
    $this->WP_Widget('my_avatar', __('My Avatar'), $widget_ops);
  }
}

add_action('widgets_init', create_function('', "register_widget('My_Widget_Avatar');"));
1
Scott B

Kompletní kód:

class My_Widget_Avatar extends WP_Widget {
  function My_Widget_Avatar() {
    $widget_ops = array( 'classname' => 'widget_avatar', 'description' => __( "My Avatar Widget" ) );
    $this->WP_Widget('my_avatar', __('My Avatar'), $widget_ops);
  }

  function widget( $args, $instance ) {
    extract($args);
    $text = apply_filters( 'widget_text', $instance['text'], $instance );
    echo $before_widget;
    ?>
      <div class="textwidget">
        <div class="avatar"> 
          <div class="avatartext">
            <p><?php echo $text; ?></p>
          </div>
        </div>
        <div class="avatarimage"></div> 
      </div> 
    <?php
    echo $after_widget;
  }

  function update( $new_instance, $old_instance ) {
    $instance = $old_instance;
    if ( current_user_can('unfiltered_html') )
      $instance['text'] = $new_instance['text'];
    else
      $instance['text'] = stripslashes( wp_filter_post_kses( addslashes($new_instance['text']) ) ); // wp_filter_post_kses() expects slashed
    return $instance;
  }

  function form( $instance ) {
    $instance = wp_parse_args( (array) $instance, array( 'text' => '' ) );
    $text = format_to_edit($instance['text']);
?>

    <textarea class="widefat" rows="16" cols="20" id="<?php echo $this->get_field_id('text'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('text'); ?>"><?php echo $text; ?></textarea>
<?php
  }
}


function lbi_widgets_init() {
  register_widget( 'My_Widget_Avatar' );
}
add_action( 'widgets_init', 'lbi_widgets_init' );
4
sorich87