it-swarm.dev

generovat xml z xsd

Je tam nějaké IDE, které může generovat XML z XSD? Není Oxygen nebo XmlSpy, jsou příliš drahé pro mě ... Příkazový řádek je samozřejmě preferovaný metoda!

21
eddy147

Netbeans IDE má průvodce pro generování XML dokumentů ze schématu XSD. Pěkná věc je, že můžete také požádat o generování volitelných a opakujících se prvků. 

16
user22940

Můžete to udělat v nástrojích Eclipse Web (obsažených v Eclipse IDE pro vývojáře Java EE ).

9
Fabian Steeg
7
lindelof

Všimněte si, že brzy poté, co byla tato odpověď původně odeslána, Apache XMLBeans byl v důchodu . Už to nemohu doporučit. Každopádně jsem stále toho názoru, že měla dobrou podporu příkazového řádku pro generování příkladu xsd: s, ale nové vydání nebylo v době psaní napsáno více než dva roky.


příkazový řádek je samozřejmě upřednostňovanou metodou!

Podle mého názoru xsd2inst v Apache XMLBeans je pro to velmi dobrý nástroj. Je to příkazový řádek a dodává se s binárními soubory pro Windows a Unix/Linux.

Je to také velmi jednoduché:

xsd2inst schemafile.xsd-name globalElementName

To generuje výstup přímo do konzoly a může být samozřejmě snadno piped do souboru.

Je tam IDE, které může generovat XML z XSD?

IntelliJ Idea má stejnou funkci, pokud je preferováno použití IDE, a to i v edici komunity. Klikněte pravým tlačítkem myši do dokumentu xsd a vyberte Generovat dokument instance ze schématu , poté vyberte kořenový uzel.

4
Magnilex

Volný online editor XML XmlGrid.net má možnost generovat XML ze schématu XSD. Pěkná věc je, že můžete určit, kolik opakovatelných prvků chcete a můžete vyplnit prvky s výchozími hodnotami uvedenými ve schématu. To zvládne velmi komplikovaná schémata. Zde je url: http://xmlgrid.net

1
Zac Zeng

Třídy .NET XML transformace jsou velmi snadno použitelné, takže pokud nemůžete něco najít, bylo by velmi snadné bičovat dohromady jednoduchý nástroj příkazového řádku, abyste mohli dělat to, co chcete.

1
Rob Prouse

Použil jsem tento odkaz: i použití c #. ale toto je jednoduchý krok. Načtěte xsd, vygenerujte xml. Generuje vzorek xml pro a prvek 3 krát. http://www.codeproject.com/Articles/400016/Generate-Sample-XML-from-XSD?msg=4279868

0
sam