it-swarm.dev

Jak zabít a spustit X server?

V 12.04 Jak zabijete X server z příkazové řádky az rozhraní GUI a jak jej spustíte z virtuálního terminálu?

45
Robert

Jeden způsob, jak restartovat instanci X serveru, je spustit (z příkazového řádku)

Sudo service lightdm restart

Pro Ubuntu 15.04 a novější:

Sudo systemctl restart lightdm.service

a pro Kubuntu 15.04 a novější:

Sudo systemctl stop sddm.service
37
labarna

Dne 12.04 můžete restartovat server pomocí klávesových zkratek: Right Alt + Print Screen + K.

21
Mike Haas

V Ubuntu 14.04:

Lis Ctrl+Alt+F1 a pak spustit:

Sudo service gdm stop

nebo

Sudo service lightdm stop

… V závislosti na správci zobrazení.

POZNÁMKA: K obnovení použijte startx, alternativně nahraďte stop za start v některém z výše uvedených příkazů.

9
bhass1

Zabít: xkill -a. -a znamená, že zabije všechny instance zobrazení. Pro více informací spusťte man xkill.

Spustit: xinit. Také startx, ale tento příkaz má spustit instanci a ne samotný server. Pro více informací spusťte man xint a man startx.

Nevěřím, že je možné zabít Xserver z GUI, ai kdyby to bylo, nebylo by to správné řešení.

5
Jack Mayerz