it-swarm.dev

xsd

chyba ověření XML schématu "předpona není vázána"

Rozdíl mezi <xsd: all> a <xsd: sequence> v definici schématu?

XSD: Nelze přeložit název 'typ' na a(n) komponenta „definice typu“

chyba ověření xmllint "no DTD found" při použití XSD

Existuje nějaký rozdíl mezi „platným xml“ a „dobře vytvořeným xml“?

Jaké jsou nejlepší postupy pro navrhování schémat XML?

Odebrat 'standalone = "yes"' z generovaného XML

Porovnání generátorů kódů XSD

generovat xml z xsd

jQuery XML parsování se jmennými prostory

Generování WSDL ze souboru XSD

XSD: jak omezit počet znaků v atributu typu řetězce?

Generování třídy JAXB, která implementuje rozhraní

jaký je rozdíl mezi XSD a WSDL

generovat PHP třídy z XSD?

Jaký je rozdíl mezi XML a XSD?

Alternativa k xsd.exe v aplikaci Visual Studio 2010

Jak ověřit XML soubor pomocí Java s XSD s zahrnout?

Jak si vybrat mezi DTD a XSD

Jak mohu říci jaxb/Maven generovat více balíčků schémat?

Generování třídy C # z XML

Má XML péči o pořadí prvků?

JAXB - Vlastnost "Hodnota" je již definována. Chcete-li tento konflikt vyřešit, použijte <jaxb: property>

XSD prvek není Null nebo prázdné omezení pro XML?

XML schéma minOccurs/maxOccurs výchozí hodnoty

Jak opravit chybu ověření Eclipse "Pro dokument nebyla zjištěna žádná omezení gramatiky"?

Ověření schématu YAML?

Jak generovat třídy .NET 4.0 z xsd?

XML schéma nebo DTD pro logback.xml?

jaké je použití xsi: schemaLocation?

tns ve schématu webových služeb

Generování souboru XML pomocí souboru XSD

Jak mohu získat možnost "Eclipse> Generovat> Jaxb class" zpět?

Eclipse XSD editor

SoapUI "se nepodařilo načíst chybu URL" při načítání WSDL

Jak ověřit xml proti xsd a dostat * ALL * chyby?

Jak převést soubor XSD na XLS

cvc-elt.1: Nelze najít deklaraci prvku 'MyElement'

Chyba v kontextovém schématu aplikace jaro

Chyba Maven Jaxb2 xjc plugin Nebyly nalezeny žádné schémata

Jak opravit soapenv: Obálka problém ve schématu XSD při ověřování s SOAP vyžádat odpověď

SAXParseException s jdk8 a maven-jaxb2-plugin

Jak vytvořit pojo třídy z XSD?

Prvek nemůže mít znak [děti], protože typ obsahu typu je pouze element

MinOccurs a nillable true

Jak generovat třídy jaxb z xsd pomocí gradle, jaxb a xjc, třídy by měly mít XmlRootElement

Zdarma XSD na DTD konverzní nástroj?

Existuje rozšíření schématu XML pro kód VS