it-swarm.dev

adb

Android ADB dostęp do baz danych aplikacji bez roota

Polecenia powłoki Adb do zmiany ustawień lub wykonywania zadań na telefonie

Wybieracz urządzeń z systemem Android - urządzenie nie jest wyświetlane

Adb się nie uruchomi

adb update apk nierynkowy?

komenda adb nie została znaleziona w środowisku Linux

Jak połączyć się z systemem Android z ADB przez TCP?

Zatrzymywanie aplikacji na Androida z konsoli

Potrzebujesz wiersza poleceń, aby uruchomić przeglądarkę internetową za pomocą adb

Dlaczego otrzymuję błąd „sqlite3: not found” w zakorzenionym Nexus One, gdy próbuję otworzyć bazę danych przy użyciu powłoki adb?

Używanie logu adb z prawdziwym telefonem (a nie emulatorem)

Jak zdefiniować i używać właściwości systemu w teście Android Instrumentation?

Android adb „Nie można otworzyć połączenia synchronizacji!”

Jak uzyskać plik APK z urządzenia z systemem Android?

Jak rozwiązać problem „Oczekiwanie na debugger”?

Uruchom/zainstaluj/debuguj aplikacje na Androida przez Wi-Fi?

Fałszywe połączenie przychodzące Android

wersja serwera adb nie pasuje do tego klienta

Serwer Adb nie odpowiada

Pobieranie identyfikatora urządzenia z systemu Android z ADB i Android SDK

Nie można znaleźć urządzenia z systemem Android przy użyciu polecenia „adb devices”

Czy istnieje polecenie Android Shell lub adb, którego mogę użyć, aby uzyskać IMEI/MEID urządzenia?

Debugowanie bazy danych sqlite na urządzeniu

czy można zainstalować plik apk, jeśli podłączonych jest więcej niż jeden emulator/urządzenie

Błąd ADB: nie można połączyć się z demonem

Jak uzyskać rozmiar ekranu urządzenia z Androidem z linii poleceń adb?

ADB nie może wykryć mojego Kindle Fire na Windows 7, ale Menedżer urządzeń może

Jak mogę zainstalować adk do wielu podłączonych urządzeń?

Jak skopiować wybrane pliki z Androida z adb pull

Uruchom skrypt jako root przez ADB

czy można zobaczyć dane aplikacji z adb Shell w taki sam sposób, w jaki widzę montaż karty SD?

Pobierz katalog sdcard przez adb

Google Android USB Driver i ADB

„Oczekiwanie na urządzenie” podczas debugowania na telefonie

adb logcat zawiesza się z komunikatem „czekanie na urządzenie”

Jak wyłączyć Wi-Fi przez ADB?

nie znaleziono polecenia adb

Błąd: urządzenie w trybie offline

Android: adb: skopiuj plik do/system (odmowa uprawnień)

Jak sprawdzić, czy usługa działa za pomocą adb Shell w systemie Android

Android: Sterownik ADB dla HTC One X

adb ciągnie wiele plików

Intellij Idea nie znajduje mojego urządzenia z Androidem

Android ADB nie widzi urządzenia

Jak uzyskać dostęp do folderu danych/danych w urządzeniu z systemem Android?

android: Kopia rekurencyjna z pchnięciem adb

komenda adb do uzyskania adresu IP przypisanego przez operatora

ADB - Android - Pobieranie nazwy bieżącej aktywności

Włącz debugowanie USB przez Clockworkmod z adb

Czy można wykonywać polecenia adb za pośrednictwem mojej aplikacji na Androida?

Czy jest jakiś sposób na zignorowanie INSTALL_FAILED_VERSION_DOWNGRADE podczas instalowania aplikacji za pomocą Android Debug Bridge?

deinstalacja adb nie powiodła się

Nie znaleziono adb Android

Przeczytaj binarne dane standardowe z powłoki adb?

Jak uchwycić ekran tak szybko, jak to możliwe przez adb?

Podłączanie ADB za pomocą Wi-Fi dla urządzenia nie będącego rootem

Asus Nexus 7 nie jest rozpoznawany przez narzędzia programistyczne Android przez adb

Jak korzystać z powłoki ADB, gdy podłączonych jest wiele urządzeń? Nie działa z "błędem: więcej niż jednym urządzeniem i emulatorem"

Android ADB urządzenie offline, nie może wydawać poleceń

Android 4.2.2 adb nie może znaleźć urządzeń

Android 4.2.2 - adb offline, nawet po aktualizacji SDK

Nie mogę uaktualnić wersji adb 1.0.29

Jak można pobrać (prywatne) dane z własnej aplikacji na Androida?

ADB nie uruchamia się (brak komunikatu o błędzie)

ADB Nie znaleziono urządzeń

adb nie może wykryć Sony Xperia, chociaż zainstalowałem sterownik

Android Studio nie widzi urządzenia

Nie można debugować aplikacji w Android Studio

Jak otworzyć adb i użyć go do wysyłania poleceń

Urządzenie z Androidem nie jest podłączone do USB w celu debugowania (studio Android)

Genymotion Android emulator - dostęp do adb?

Jak obliczyć dane na nieukorzenionym medium z Androidem

Skonfiguruj adb na Mac OS X

Odśwież mediastore na Androida za pomocą adb

android adb, pobierz bazę danych używając run-as

połączenie adb przez tcp nie działa teraz

adb Powłoka „operacja niedozwolona” dla każdego polecenia

Jak wyświetlić bazę danych SQLite na urządzeniu z systemem Android?

Ustaw datę/godzinę za pomocą powłoki ADB

Jak zainstalować wiele aplikacji na Androida (od plików apk) do urządzenia?

"adb" nie jest rozpoznawane jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program operacyjny lub plik wsadowy

jak użyć polecenia adb do wypchnięcia pliku na urządzenie bez karty SD

kopiowanie pliku db z adb pull powoduje błąd „odmowa zezwolenia”

błąd powrotu urządzeń adb: błąd protokołu (brak statusu)

Urządzenie z Androidem nie pojawia się na liście adb

Połączenie z adb jest wyłączone i wystąpił poważny błąd. Musisz ponownie uruchomić adb i Eclipse. Upewnij się, że adb jest poprawnie zlokalizowane

Jak korzystać z narzędzia Monitor (DDMS) do debugowania aplikacji

LG G2 vs980 nie rozpoznany przez polecenie urządzeń ADB (Win7 na wirtualnej skrzynce)

ADB nie odpowiada - Zaczekaj więcej lub zabij adb lub Restart (Ubuntu 13) 64-bit

Urządzenie z Androidem nie rozpoznane przez adb

Wysyłanie intencji do odbiorcy transmisji z adb

Podłącz do chronionej hasłem sieci Wi-Fi za pomocą powłoki adb

ADB Android Device Nieautoryzowane

Odpowiednik ADB dla urządzenia z systemem iOS

Android: Odrzucone połączenie Adb z klientem

Tryb diagnostyczny Android - jak go włączyć?

Nie można dołączyć debugera Android Studio do procesu Androida

adb nie rozpoznaje sprzętu Samsunga na żywo ani zegarka LG

ADB Instaluje błędy z INSTALL_FAILED_TEST_ONLY

Android Studio rozpoznaje urządzenie fizyczne jako Null?