it-swarm.dev

android-emulator

Jak połączyć się z localhost z VS Android Emulator

Jak uzyskać szerokość i wysokość ekranu

Jak dostosować szerokość i wysokość po wyświetleniu działania jako okna dialogowego

Bardzo prosty kod, ale dostał błąd „Aktywność została zniszczona” podczas używania Fragmentu 

Zmiana pozycji okna dialogowego na ekranie Android

Fragment: który wywołanie zwrotne zostało wywołane po naciśnięciu przycisku wstecz i dostosowaniu go

Android ListView z szybkim przewijaniem i indeksem sekcji alfabetycznej

Android - Ustaw ramkę wokół ImageView

Dlaczego akcelerator emulatora intel x86 (instalator HAXM) nie jest zgodny z oknami?

Jak w moim przypadku programowo wyświetlić jeden układ nad drugim układem?

gen już istnieje, ale nie jest folderem źródłowym

Android EditText Przezroczyste tło

Jak zamknąć okno dialogowe, klikając poza oknem dialogowym?

Dodaj programowo program dopełniający

Emulator Androida: nie można uzyskać błędu wglGetExtensionsStringARB

Jak automatycznie dodawać tysiące separatorów jako liczbę wprowadzaną w EditText

Sprawdź, czy element widoku został dodany do układu lub nie jest programowo

Przyczyna: Java.lang.UnsupportedOperationException: nie można przekonwertować na wymiar: type = 0x1

Komunikat o błędzie Android Studio Emulator E/AudioFlinger

Android Virtual Device/Android Emulator - Odszyfrowywanie nieudane

Emulator: emulator: OSTRZEŻENIE: UpdateCheck: Błąd: Błąd

Android Studio 3.0.1 pokazuje emulator: proces zakończony kodem wyjścia 1

Dlaczego studio Android nie uruchamia aplikacji na Android Pie (9.0)?

Mac i „PANIC: Brakujący silnik emulatora dla procesora„ arm ”.

nieprawidłowa opcja menedżera avd w android studio - '-enable-whpx'

Android Studio - Android Emulator Wi-Fi połączony bez internetu)

Jak mogę przywrócić ustawienia fabryczne za pomocą adb w Androidzie?

Jak uruchomić usługę, gdy .apk jest instalowany po raz pierwszy

czy w systemie Android jest domyślny odbiornik z kluczem wstecznym (na urządzeniu)?

Ustaw programowo szerokość i wysokość ImageView?

jak dodać zdjęcia do emulatora Android?

Jak uzyskać numer wersji / aplikacji na Androida?

Gdy pojawia się miękka klawiatura, powoduje to, że moje pole EditText traci ostrość

Podłącz urządzenie USB do emulatora Android?

Jak zapisać zawartość LogCat do pliku?

Napisz plik w pamięci zewnętrznej w Androidzie

Emulator Android OpenGL ES 2.0

Android SDK AsyncTask doInBackground nie działa (podklasa)

Jak ustawić układ Android, aby obsługiwał wszystkie rozmiary ekranu?

Jak naprawić INSTALL_PARSE_FAILED_MANIFEST_MALFORMED w mojej aplikacji na Androida

Jak uzyskać dostęp do folderu danych/danych w urządzeniu z systemem Android?

Gdzie są przechowywane obrazy emulatora systemu Android?

Emulator Androida zawiesza się na Macu

Jak pobrać usługi Google Play w emulatorze Androida?

Emulator w Android Studio nie uruchamia się

Dlaczego emulator jest bardzo wolny w Android Studio?

Przejście z jednego działania do innego działania w Androidzie

Emulator Androida nie obraca się w krajobraz

emulator-x86.exe przestał działać

Visual Studio Android Emulator nie uruchomi aplikacji

Android studio: emulator działa, ale nie wyświetla się w aplikacji Run „wybierz działające urządzenie”

Emulator Visual Studio Android nie uruchomi się w pełni

Jak zmienić rozmiar emulatora AVD w Android Studio?

Nie można znaleźć obrazu systemu w emulatorze w Android Studio z interfejsami API Google

Nie można uruchomić './qemu/linux-x86_64/qemu-system-i386': Brak takiego pliku lub katalogu

Emulator Android Studio nie jest dostarczany ze Sklepem Play dla interfejsu API 23

Nie można otworzyć pliku avd_name.avd/cache.img

Błąd podczas oczekiwania na urządzenie: Limit czasu po 300 sekundach oczekiwania na emulator

Android Studio Emulator „/ dev/kvm nie został znaleziony”

BŁĄD Emulator Androida zostaje zabity

Testowanie dostępności na emulowanym urządzeniu (Marshmallow)

Jak zaktualizować usługi Google Play w emulatorze w Android Studio

BŁĄD: zmiana rozmiaru partycji e2fsck nie powiodła się z kodem wyjścia 8

Program uruchamiający Pixel zatrzymuje problem w emulatorze Android 7.1.1 (API 25)

Android Studio Canvas: rysowanie zbyt dużej mapy bitowej

Nie można uruchomić emulatora w Android Studio

Jak edytować plik/etc/hosts w emulatorze Android Studio działającym w nougacie?

Android Studio - Włącz VT-x w ustawieniach bios

Emulator monitora urządzenia z systemem Android 5554 - offline

Emulator w Android Studio nie uruchamia się po aktualizacji narzędzi SDK do 25.3.1

Mam procesor AMD Ryzen, emulator Android Studio nie działa

Internet przestał działać na emulatorze Android (Mac OS)

Android Studio Emulator i „Proces zakończony kodem wyjścia -1073741511 (0xC0000139)”

Android Studio 3.0 Emulator: Nie można zablokować głosu dla audioInputDeviceIOProc

Android Studio, w momencie uruchomienia emulatora wystąpił problem z GPU Driver Issue

Ekran emulatora systemu Android wypełnia tylko część ułamka rzeczywistego ekranu emulatora systemu Android

Urządzenia zgodne z ARCore

Android studio Emulator (urządzenie nieautoryzowane)

W systemie Mac OS nie znaleziono/dev/kvm

Błąd „Nie zainstalowano emulatora” w Android Studio, mimo że Intel HAXM działa i działa

Urządzenie wirtualne Android Studio Pixel 2 - Pixel 2 AVD

Android Studio AVD - Emulator: Proces zakończony kodem wyjścia 1

Emulator: glClear: 466 GL err 0x502

trzepotanie: Brak podłączonych urządzeń

Emulator: FB: nie znaleziono uchwytu cb openColorBuffer 0x58

/ dev/kvm Odmowa uprawnień Emulator Androida

glTexImage2D: get err pre :( 0x506 wewnętrzny 0x1908 format 0x1908 typ 0x1401

Emulator Androida Błąd brakujący WinHvPlatform.dll

android Emulator Studio nie mógł zainicjować DirectSoundCapture

Jak zbudować plik APK w Eclipse?

Jak mogę uruchomić Android dla Intel x86 Atom) bez przyspieszenia sprzętowego w Windows 8 dla API 21 i 19?

aktualizacja usług Google Play w emulatorze

Android Emulator Studio i „Proces zakończony kodem wyjścia 0”

Które Android IDE jest lepsze - Android Studio lub Eclipse?

Nie można uruchomić emulatora w Android Studio

Android Emulator: qemu-system-i386.exe: goldfish_battery_read: Złe przesunięcie

Włączanie Wi-Fi na Android Emulator

błąd podczas otwierania pliku śledzenia: brak takiego pliku lub katalogu (2)

Android Studio - Emulator - eglSurfaceAttrib nie jest zaimplementowany

Symulacja lokalizacji emulatora nie działa