it-swarm.dev

Błąd: (1, 0) Nie znaleziono wtyczki o identyfikatorze „rozszerzenia kotlin-Android-extensions”

apply plugin: 'kotlin-Android-extensions'.

Kiedy dodam to rozszerzenie do Android, daj mi błąd „Błąd: (1, 0) Nie znaleziono wtyczki z identyfikatorem„ rozszerzenia kotlin-Android ”).

Mój stopień kompilacji

  apply plugin: 'com.Android.application'

Android {
  compileSdkVersion 26
  buildToolsVersion "26.0.1"
  defaultConfig {
    applicationId "com.example.mohamed_elbaz.myapplication"
    minSdkVersion 15
    targetSdkVersion 26
    versionCode 1
    versionName "1.0"
    testInstrumentationRunner "Android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-Android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
}

dependencies {
  implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  implementation 'com.Android.support:appcompat-v7:26.0.2'
  implementation 'com.Android.support.constraint:constraint-layout:1.0.2'
  testImplementation 'junit:junit:4.12'
  androidTestImplementation 'com.Android.support.test:runner:1.0.1'
  androidTestImplementation 'com.Android.support.test.espresso:espresso-core:3.0.1'
}
23
Islam Elbaz

Fragment build.gradle, który opublikowałeś, wygląda jak konfiguracja wewnątrz modułu aplikacji. Jak wygląda build.gradle w katalogu głównym twojego projektu? Aby dodać zależności wtyczki kotlin, powinno to wyglądać mniej więcej tak:

buildscript {
  ext.kotlin_version = '1.1.50'
  repositories {
    jcenter()
    google()

  }
  dependencies {
    classpath 'com.Android.tools.build:gradle:3.0.0-beta6'
    classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version"

    // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
    // in the individual module build.gradle files
  }
}

allprojects {
  repositories {
    jcenter()
    google()
  }
}

task clean(type: Delete) {
  delete rootProject.buildDir
}

Ważną częścią jest linia classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version" który dodaje wtyczki kotlin.

41
user1809913

Aby użyć wtyczki, musisz dodać ją do głównego pliku build.gradle

buildscript {
ext.kotlin_version = '1.1.60'
  repositories {
    jcenter()
    maven {
      url 'https://maven.google.com'
    }
  }

  dependencies {
    classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version"
  }
}
25