it-swarm.dev

Paginacja Bootstrap z pomocą stronicowania CakePHP

Staram się, aby pomocnik stronicowania CakePHP ładnie grał z bootstrapem. Oznacza to, że chcę, aby moje elementy stronicowania wyglądały jak bootstrap, ale generowane przez CakePHP.

W tej chwili mam to na stronie widoku:

<?php
echo $this->Paginator->numbers(array(
  'before' => '<div class="pagination"><ul>',
  'separator' => '',
  'currentClass' => 'active',
  'tag' => 'li',
  'after' => '</ul></div>'
));
?>

Który wytwarza następujący znacznik:

<div class="pagination">
  <ul>
    <li class="active">1</li>
    <li><a href="/test/posts/page:2">2</a></li>
    <li><a href="/test/posts/page:3">3</a></li>
  </ul>
</div>

Problem polega na tym, że aktywna strona (w tym przypadku 1) nie ma elementu <a> w tagu <li>, nie wyświetla się poprawnie na stronie (patrz tutaj: http://i.imgur.com/OczPh .png ).

Nie mogę znaleźć niczego w książce kucharskiej, która wspomina o wszystkim, co mogłoby to naprawić.

Czy to można naprawić?

25
James Dawson

Wszystko, co naprawdę musisz zrobić, to dodać klasę CSS dla bieżących i wyłączonych elementów do dopasowania. Oto jeden, którego używam do mojego projektu (jest w zasadzie skopiowany i wklejony z pliku CSS bootstrap).

.pagination .current,
.pagination .disabled {
  float: left;
  padding: 0 14px;

  color: #999;
  cursor: default;
  line-height: 34px;
  text-decoration: none;

  border: 1px solid #DDD;
  border-left-width: 0;
}

Daje to ten sam styl co tagi a.

6
jeremyharris

Użyłem ogólnych funkcji tortu html php potrzebnych do bootstrapu.

Kod Gist: https://Gist.github.com/jruzafa/5302941

<div class="pagination pagination-large">
  <ul class="pagination">
      <?php
        echo $this->Paginator->prev(__('prev'), array('tag' => 'li'), null, array('tag' => 'li','class' => 'disabled','disabledTag' => 'a'));
        echo $this->Paginator->numbers(array('separator' => '','currentTag' => 'a', 'currentClass' => 'active','tag' => 'li','first' => 1));
        echo $this->Paginator->next(__('next'), array('tag' => 'li','currentClass' => 'disabled'), null, array('tag' => 'li','class' => 'disabled','disabledTag' => 'a'));
      ?>
    </ul>
  </div>
60
jruzafa

Jest to konkretnie wymienione w sekcji „Tworzenie linków do numeru strony” w dokumentacji „Paginator” :

currentTag Znacznik do użycia dla bieżącego numeru strony, domyślnie null. Umożliwia to wygenerowanie na przykład linków typu Twitter Bootstrap z bieżącym numerem strony zapakowanym w dodatkowy znacznik „a” lub „span” .

W twoim przypadku będziesz chciał użyć 'currentTag' => 'a'. Należy jednak pamiętać, że ta opcja została dodana w CakePHP 2.3, więc jeśli używasz wersji starszej niż ta, nie będzie działać.

7
Adam Taylor

Musisz dodać znacznik zakotwiczenia między znacznikami „li” dla aktywnej strony, wypróbuj ten kod:

<nav>
  <ul class="pagination">
  <?php
  echo $this->Paginator->prev('&laquo;', array('tag' => 'li', 'escape' => false), '<a href="#">&laquo;</a>', array('class' => 'prev disabled', 'tag' => 'li', 'escape' => false));
  $numbers = $this->Paginator->numbers(array('separator' => '', 'tag' => 'li', 'currentLink' => true, 'currentClass' => 'active', 'currentTag' => 'a'));
  $numbers = preg_replace("#\<li class=\"active\"\>([0-9]+)\<\/li\>#", "<li class=\"active\"><a href=''>$1</a></li>",$numbers);
  echo $numbers;
  echo $this->Paginator->next('&raquo;', array('tag' => 'li', 'escape' => false), '<a href="#">&raquo;</a>', array('class' => 'prev disabled', 'tag' => 'li', 'escape' => false));
  ?>
  </ul>
</nav>
2
Younes NAJA

Najlepsze, jakie mogłem uzyskać:

PHP:

<div class="paging btn-group page-buttons">
  <?php
  echo $this->Paginator->prev('< ' . __d('users', 'previous'), array('class' => 'btn btn-default prev', 'tag' => 'button'), null, array('class' => 'btn btn-default prev disabled', 'tag' => 'button'));
  echo $this->Paginator->numbers(array('separator' => '', 'class' => 'btn btn-default', 'currentClass' => 'disabled', 'tag' => 'button'));
  echo $this->Paginator->next(__d('users', 'next') . ' >', array('class' => 'btn btn-default next', 'tag' => 'button'), null, array('class' => 'btn btn-default next disabled', 'tag' => 'button'));
  ?>
</div>

CSS:

button:hover > a {
  text-decoration: none;
}

Wynik:

Paginator


.paging {margin: 10px;}
button:hover > a {text-decoration: none;}
<link href="http://getbootstrap.com/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>
<link href="http://getbootstrap.com/dist/css/bootstrap-theme.min.css" rel="stylesheet"/>

<div class="paging btn-group page-buttons">
	<button class="btn btn-default prev disabled">&lt; anterior</button>
	<button class="disabled btn btn-default">1</button>
	<button class="btn btn-default"><a href="/cakephp/users/index/page:2">2</a></button>
	<button class="btn btn-default next"><a href="/cakephp/users/index/page:2" rel="next">próximo &gt;</a></button>
</div>

2
Toni Almeida
<ul class="pagination">
<?php
 echo $this->Paginator->prev('&laquo;', array('tag' => 'li', 'escape' => false), '<a href="#">&laquo;</a>', array('class' => 'prev disabled', 'tag' => 'li', 'escape' => false));
 echo $this->Paginator->numbers(array('separator' => '', 'tag' => 'li', 'currentLink' => true, 'currentClass' => 'active', 'currentTag' => 'a'));
 echo $this->Paginator->next('&raquo;', array('tag' => 'li', 'escape' => false), '<a href="#">&raquo;</a>', array('class' => 'prev disabled', 'tag' => 'li', 'escape' => false));
?>
</ul>
1

Aby uruchomić bootstrap 2 z niesamowitą czcionką i pełną paginacją, możesz użyć tego: 

I dodaj trochę hack do swojego css lub mniej 

    <div class="pagination">
  <ul>
    <?php
    ## PAGINATION
    echo $this->Paginator->first('<i class="fa fa-angle-double-left"></i>', ['escape' => false, 'tag' => 'li']);
    //
    //
        echo $this->Paginator->prev('<span><i class="fa fa-angle-left"></i></span>', [
      'class' => 'prev enabled',
      'tag' => 'li',
      'escape' => false,
    ], null, [
      'class' => 'prev disabled',
      'tag' => 'li',
      'escape' => false,
    ]);
    echo $this->Paginator->numbers(
    [
      'separator' => '',
      'tag' => 'li',
      'modulus' => 20,
      'escape' => false,
      'currentTag' => 'span',
      'currentClass' => 'active',
    ]);
    //
    echo $this->Paginator->next('<span><i class="fa fa-angle-right"></i></span>', [
      'class' => 'next enabled',
      'tag' => 'li',
      'escape' => false,
    ], null, [
      'class' => 'next disabled',
      'tag' => 'li',
      'escape' => false,
    ]);
    echo $this->Paginator->last('<i class="fa fa-angle-double-right"></i>', ['escape' => false, 'tag' => 'li']);
    ?>

  </ul>
  <div class="pull-right paginationCounter">
    <?php
    echo $this->Paginator->counter(
    [
      'class' => 'pull-right',
      'format' => '{:page} / {:pages} pages, {:count} results',
    ]);
    ?>     
  </div>
</div>
  /* Pagination bootstrap 2 add */
.pagination ul > li.active{
  float: left;
  -moz-border-bottom-colors: none;
  -moz-border-left-colors: none;
  -moz-border-right-colors: none;
  -moz-border-top-colors: none;
  background-color: #fff;
  border-color: #ddd;
  border-image: none;
  border-style: solid;
  border-width: 1px 1px 1px 0;
  line-height: 20px;
  padding: 4px 12px;
  text-decoration: none;
  cursor: default;
}

.pagination ul > li a[rel='first'], 
.pagination ul > li a[rel='last'], 
.pagination ul > li.prev a, 
.pagination ul > li.next a {
  height: 17px;
  padding-top: 7px;
}
1
Extrablind

Spróbuj tego, jeśli używasz Twitter Bootstrap 3.0 i CakePHP 2.0 lub 2.1:

css (gdzieś w css, nie w css bootstrap!)

ul.pagination li.active {
  position: relative;
  float: left;
  padding: 6px 12px;
  margin-left: -1px;
  line-height: 1.428571429;
  text-decoration: none;
  background-color: #fff; 
  border: 1px solid #ddd;
}

Widok CakePHP (gdzie chcesz wyświetlić pasek paginacji)

<ul class="pagination">
  <?php
    echo ($this->Paginator->hasPrev()) ? $this->Paginator->prev('«', array('tag' => 'li'), null, null) : '<li class="disabled"><a href="#">«</a></li>';
    echo $this->Paginator->numbers(array('separator' => false, 'tag' => 'li'));  
    echo ($this->Paginator->hasNext()) ? $this->Paginator->next('»', array('tag' => 'li'), null, null) : '<li class="disabled"><a href="#">»</a></li>';
  ?>
</ul>
1

Tak wiele odpowiedzi, ale bez obsługi Elipsa. Poniżej możesz znaleźć pełną wersję, nie jest potrzebny żaden niestandardowy CSS.

CakePHP v2, Bootstrap v3

<ul class="pagination">
  <li><?php echo $this->Paginator->prev('Previous', array('escape' => false, 'tag' => 'li'), null, array('escape' => false, 'tag' => 'li', 'class' => 'disabled', 'disabledTag' => 'a')); ?></li>
  <li><?php echo $this->Paginator->numbers(array('separator' => '', 'currentTag' => 'a', 'currentClass' => 'active', 'tag' => 'li', 'first' => 1, 'Ellipsis' => '<li class="disabled"><a>...</a></li>')); ?></li>
  <li><?php echo $this->Paginator->next('Next', array('escape' => false, 'tag' => 'li', 'currentClass' => 'disabled'), null, array('escape' => false, 'tag' => 'li', 'class' => 'disabled', 'disabledTag' => 'a')); ?></li>
</ul>

Wynikowy kod:

<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>
<ul class="pagination">
	<li class="prev">
		<a href="/users/page:8" rel="prev">Previous</a>
	</li>
	<li>
		<a href="/users">1</a>
	</li>
	<li class="disabled">
		<a>...</a>
	</li>
	<li>
		<a href="/users/page:5">5</a>
	</li>
	<!-- more numbers here... -->
	<li class="active">
		<a>9</a>
	</li>
	<!-- more numbers here... -->
	<li class="next">
		<a href="/users/page:10" currentclass="disabled" rel="next">Next</a>
	</li>
</ul>

0
Rafał Nowak

możesz to osiągnąć bez dodawania css:

<?php
echo $this->Paginator->numbers(array(
    'before' => '<ul class="pagination">',
    'separator' => '',
    'currentClass' => 'active',
    'currentTag' => 'a',
    'tag' => 'li',
    'after' => '</ul>'
  ));
?>
0
user1655410
  if ($this->Paginator->hasPage(null, 2)) { 
  echo '<tfoot>';
  echo '<tr>';
  echo '<td colspan="7" class="text-right">';
  echo ' <ul class="pagination pagination-right">';
  echo $this->Paginator->first('<span class="glyphicon glyphicon-fast-backward"></span> First', array('escape' => false, 'tag' => 'li'), null, array('escape' => false, 'tag' => 'li', 'class' => 'disabled', 'disabledTag' => 'a'));
  echo $this->Paginator->prev('<span class="glyphicon glyphicon-step-backward"></span> Prev', array('escape' => false, 'tag' => 'li'), null, array('escape' => false, 'tag' => 'li', 'class' => 'disabled', 'disabledTag' => 'a'));
  echo $this->Paginator->numbers(array(
    'currentClass' => 'active',
    'currentTag' => 'a',
    'tag' => 'li',
    'separator' => '',
  ));
  echo $this->Paginator->next('Next <span class="glyphicon glyphicon-step-forward"></span>', array('escape' => false, 'tag' => 'li', 'currentClass' => 'disabled'), null, array('escape' => false, 'tag' => 'li', 'class' => 'disabled', 'disabledTag' => 'a'));
  echo $this->Paginator->last('Last <span class="glyphicon glyphicon-fast-forward"></span>', array('escape' => false, 'tag' => 'li', 'currentClass' => 'disabled'), null, array('escape' => false, 'tag' => 'li', 'class' => 'disabled', 'disabledTag' => 'a'));

  echo ' </ul>';
  echo '<p>'.$this->Paginator->counter(array('format' => 'Page {:page} of {:pages}, showing {:current} records out of {:count} total.')).'</p>';
  echo '</td>';
  echo '</tr>';
  echo '</tfoot>';  
}
0
Chris Pierce
#pagination > li.current {
  z-index: 2;
  color: #ffffff;
  position: relative;
  float: left;
  padding: 6px 12px;
  line-height: 1.428571429;
  text-decoration: none;
  border: 1px solid #dddddd;
  margin-left: 0;
  color: #999999;
  z-index: 2;
  color: #ffffff;
  cursor: default;
  background-color: #428BCA;
  border-color: #428BCA;
}
#pagination > li.prev.disabled,#pagination > li.next.disabled {
  position: relative;
  float: left;
  padding: 6px 12px;
  line-height: 1.428571429;
  text-decoration: none;
  border: 1px solid #dddddd;
  margin-left: 0;
  color: #999999;
  cursor: not-allowed;
  background-color: #ffffff;
  border-color: #dddddd;
}
.pagination > li > a{
  color: #428BCA;
}
0
rochdi123