it-swarm.dev

Log4j różne dodatki do plików przy użyciu pliku właściwości

Ponieważ oficjalna dokumentacja log4j jest uszkodzonym linkiem , a przewodnik dla początkujących mi nie pomaga, chciałbym wiedzieć, jak używać dwóch programów dopełniających z różnymi poziomami dziennika dla tego samego programu rejestrującego, używając zamiast tego pliku .properties kodu .xml.

Na przykład coś takiego:

log4j.rootLogger=debug,  APPENDER_FILE, APPENDER_STDOUT

Loguję się z dwoma różnymi aplikacjami, ale na tym samym poziomie dziennika (DEBUGname__). Chciałbym użyć poziomu dziennika INFOdla poziomu APPENDER_STDOUT i poziomu dziennika _DEBUGdla APPENDER_FILE.

Moje pytanie jest podobne do this , ale w przeciwieństwie do tego pytania używam pliku log4j.properties, a nie pliku xml.

27
alessiop86

Musisz ustawić logger na bardziej szczegółowy z dwóch poziomów (DEBUG), ale następnie ustawić próg na appenderze , aby poinformować go, aby pokazywał tylko wiadomości w INFO i powyżej

log4j.appender.APPENDER_STDOUT.Threshold=INFO
48
Ian Roberts

Ponadto, jeśli chcesz określić aplikator na poziomie pakietu, możesz użyć:

log4j.logger.[package]=[Level], [Appender]

Przykład:

log4j.logger.org.Apache.cxf=INFO, MyAppender

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://stackoverflow.com/a/19795886/679240

1
Haroldo_OK