it-swarm.dev

Twitter Bootstrap Responsywna karuzela z wieloma przedmiotami

Próbuję skonfigurować karuzelę Bootstrap Twittera z wieloma elementami, zachowując jednocześnie szybkość reakcji. 

Mam jsfiddle do testowania konfiguracji http://jsfiddle.net/Va8Un/

Chciałbym wyświetlić 4 obrazy z podpisami, aby przechowywać tytuły przedmiotów itd. W okienku karuzeli, a ich rozmiar powinien być dopasowany do ekranu, aby cały czas pozostawał w tym samym rzędzie. W tej chwili całkowicie ignoruje wszelkie próby dostosowania rozmiaru obrazu do ekranu. Pomyślałem, że ustawienie img max-width:100%; może załatwić sprawę, ale wydaje się, że nie ma na to wpływu. Ponadto czwarty obraz jest przesuwany do drugiego wiersza, ponieważ obrazy nie zmieniają rozmiaru:

enter image description here

Jakikolwiek sposób, aby to naprawić za pomocą czystego CSS, czy powinienem szukać opcji innych niż Twitter Bootstrap?

Możesz zobaczyć wynik tutaj: http://jsfiddle.net/Va8Un/embedded/result/

Oto HTML:

<div class="container">
  <div class="carousel slide" id="myCarousel">
    <div class="carousel-inner">
     <div class="item active">
        <ul class="thumbnails span12">
          <li>
            <div class="caption">
              <h5>Caption</h5>
            </div>
            <div class="thumbnail">
              <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
            </div>
          </li>
          <li>
            <div class="caption">
              <h5>Caption</h5>
            </div>
            <div class="thumbnail">
              <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
            </div>
          </li>
          <li>
            <div class="caption">
              <h5>Caption</h5>
            </div>
            <div class="thumbnail">
              <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
            </div>
          </li>
          <li>
            <div class="caption">
              <h5>Caption</h5>
            </div>
            <div class="thumbnail">
              <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
            </div>
          </li>
        </ul>
     </div>     
     <div class="item">
        ...
     </div>
     <div class="item">
        ...
     </div>

    </div>
    <a data-slide="prev" href="#myCarousel" class="left carousel-control">‹</a>
    <a data-slide="next" href="#myCarousel" class="right carousel-control">›</a>
  </div>
</diV>
13
Noz

Możesz to zrobić za pomocą samej siatki płynów startowych, po prostu podaj kontener .container-fluid wraz z wierszem .row-fluid i nadaj każdemu z elementów listy obraz o klasie .span*, w tym przypadku 3 (3 * 4 = 12).

.container {
 margin-top: 10px;
}

img
{
 max-width:100%;  
}
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Twitter-bootstrap/2.1.0/bootstrap.min.js"></script>
<link href="http://getbootstrap.com/2.3.2/assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />

<div class="container-fluid">
 <div class="row-fluid">
  <div class="carousel slide" id="myCarousel">
   <div class="carousel-inner">
    <div class="item active">
     <ul class="thumbnails">
      <li class="span3">
       <div class="caption">
        <h5>Caption</h5>
       </div>
       <div class="thumbnail">
        <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
       </div>
      </li>
      <li class="span3">
       <div class="caption">
        <h5>Caption</h5>
       </div>
       <div class="thumbnail">
        <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
       </div>
      </li>
      <li class="span3">
       <div class="caption">
        <h5>Caption</h5>
       </div>
       <div class="thumbnail">
        <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
       </div>
      </li>
      <li class="span3">
       <div class="caption">
        <h5>Caption</h5>
       </div>
       <div class="thumbnail">
        <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
       </div>
      </li>
     </ul>
    </div>
    <div class="item">
     <ul class="thumbnails">
      <li class="span3">
       <div class="caption">
        <h5>Caption</h5>
       </div>
       <div class="thumbnail">
        <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
       </div>
      </li>
      <li class="span3">
       <div class="caption">
        <h5>Caption</h5>
       </div>
       <div class="thumbnail">
        <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
       </div>
      </li>
      <li class="span3">
       <div class="caption">
        <h5>Caption</h5>
       </div>
       <div class="thumbnail">
        <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
       </div>
      </li>
      <li class="span3">
       <div class="caption">
        <h5>Caption</h5>
       </div>
       <div class="thumbnail">
        <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
       </div>
      </li>
     </ul>
    </div>
    <div class="item">
     <ul class="thumbnails">
      <li class="span3">
       <div class="caption">
        <h5>Caption</h5>
       </div>
       <div class="thumbnail">
        <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
       </div>
      </li>
      <li class="span3">
       <div class="caption">
        <h5>Caption</h5>
       </div>
       <div class="thumbnail">
        <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
       </div>
      </li>
      <li class="span3">
       <div class="caption">
        <h5>Caption</h5>
       </div>
       <div class="thumbnail">
        <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
       </div>
      </li>
      <li class="span3">
       <div class="caption">
        <h5>Caption</h5>
       </div>
       <div class="thumbnail">
        <img src="http://placehold.it/260x180" alt="">
       </div>
      </li>
     </ul>
    </div>
   </div>
   <a data-slide="prev" href="#myCarousel" class="left carousel-control">‹</a>
   <a data-slide="next" href="#myCarousel" class="right carousel-control">›</a>
  </div>
 </div>
</div>

Demo: http://jsfiddle.net/Va8Un/10/

EDIT: oto demo z poprawkami http://jsfiddle.net/Va8Un/550/

28
Andres Ilich

Zrobiłem to w ten sposób za pomocą Twitter Bootstrap:

<!-- Images Thumbnails -->
<div style="position:absolute;top:430px;height:115px;width:350px;margin:10px 0 0 10px;">
  <p style="margin:0;">Images</p>           
  <!-- Product Images Carousel -->
  <div id="ImagesCarousel" class="carousel slide">
     <!-- carousel items -->
     <div class="carousel-inner">
        <div class="active item">
          <?php include 'ryan_thumbnail_carousel_productimages.html'; ?>
          <?php include 'ryan_thumbnail_carousel_productimages.html'; ?>
          <?php include 'ryan_thumbnail_carousel_productimages.html'; ?>  
        </div>
        <div class="item">
          <?php include 'ryan_thumbnail_carousel_productimages.html'; ?>
          <?php include 'ryan_thumbnail_carousel_productimages.html'; ?>
          <?php include 'ryan_thumbnail_carousel_productimages.html'; ?>
        </div>
        <div class="item">
          <?php include 'ryan_thumbnail_carousel_productimages.html'; ?>
          <?php include 'ryan_thumbnail_carousel_productimages.html'; ?>
          <?php include 'ryan_thumbnail_carousel_productimages.html'; ?>
        </div>
     </div>
     <!-- Carousel nav -->
     <a class="carousel-control left" href="#ImagesCarousel" data-slide="prev">&lsaquo;</a>
     <a class="carousel-control right" href="#ImagesCarousel" data-slide="next">&rsaquo;</a>
  </div>
</div>

Gdzie „ryan_thumbnail_carousel_productimages.html” to:

<div class="thumbnail" style="float:left;margin:10px 15px 0 0;width:70px;height:70px; position:relative;"></div>
0
Ryan Walton