it-swarm.dev

Jak sprawdzić wersję przed instalacją pakietów za pomocą apt-get

Myślę o zainstalowaniu wersji 5.5.4 hylafax +, która była wydana w zeszłym miesiącu na moim Debianie PC.

Sprawdziłem dpkg -l | grep "hylafax" i stwierdziłem, że obecna wersja to 5.5.3. Następnie sprawdziłem apt-cache search hylafax i zobaczyłem, że pakiety są dostępne, ale nie widzę żadnego numeru wersji.

Jak mogę znaleźć wersję pakietów dostępnych w apt-get?

132
Yasiru G

OK, znalazłem to.

apt-cache policy <package name> pokaże szczegóły wersji.

Pokazuje także, która wersja jest aktualnie zainstalowana i które wersje są dostępne do zainstalowania.

Na przykład apt-cache policy hylafax+

228
Yasiru G

apt-cache policy <package-name>

$ apt-cache policy redis-server
redis-server:
 Installed: (none)
 Candidate: 2:2.8.4-2
 Version table:
   2:2.8.4-2 0
    500 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe AMD64 Packages

apt-get install -s <package-name>

$ apt-get install -s redis-server
NOTE: This is only a simulation!
   apt-get needs root privileges for real execution.
   Keep also in mind that locking is deactivated,
   so don't depend on the relevance to the real current situation!
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 libjemalloc1 redis-tools
The following NEW packages will be installed:
 libjemalloc1 redis-server redis-tools
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Inst libjemalloc1 (3.5.1-2 Ubuntu:14.04/trusty [AMD64])
Inst redis-tools (2:2.8.4-2 Ubuntu:14.04/trusty [AMD64])
Inst redis-server (2:2.8.4-2 Ubuntu:14.04/trusty [AMD64])
Conf libjemalloc1 (3.5.1-2 Ubuntu:14.04/trusty [AMD64])
Conf redis-tools (2:2.8.4-2 Ubuntu:14.04/trusty [AMD64])
Conf redis-server (2:2.8.4-2 Ubuntu:14.04/trusty [AMD64])

apt-cache show <package-name>

$ apt-cache show redis-server
Package: redis-server
Priority: optional
Section: universe/misc
Installed-Size: 744
Maintainer: Ubuntu Developers <[email protected]>
Original-Maintainer: Chris Lamb <[email protected]>
Architecture: AMD64
Source: redis
Version: 2:2.8.4-2
Depends: libc6 (>= 2.14), libjemalloc1 (>= 2.1.1), redis-tools (= 2:2.8.4-2), adduser
Filename: pool/universe/r/redis/redis-server_2.8.4-2_AMD64.deb
Size: 267446
MD5sum: 066f3ce93331b876b691df69d11b7e36
SHA1: f7ffbf228cc10aa6ff23ecc16f8c744928d7782e
SHA256: 2d273574f134dc0d8d10d41b5eab54114dfcf8b716bad4e6d04ad8452fe1627d
Description-en: Persistent key-value database with network interface
 Redis is a key-value database in a similar vein to memcache but the dataset
 is non-volatile. Redis additionally provides native support for atomically
 manipulating and querying data structures such as lists and sets.
 .
 The dataset is stored entirely in memory and periodically flushed to disk.
Description-md5: 9160ed1405585ab844f8750a9305d33f
Homepage: http://redis.io/
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Origin: Ubunt

dpkg -l <package-name>

$ dpkg -l nginx
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name                   Version          Architecture       Description
+++-========================================-=========================-=========================-=====================================================================================
ii nginx                  1.6.2-1~trusty      AMD64           high performance web server
27
Anthony Zhan
apt policy <package>

w skrócie

8
P. Vincent

Następujące elementy mogą działać wystarczająco dobrze:

aptitude versions ^hylafax+

Zobacz więcej w aptitude (8)

6
Onlyjob

Ponadto apt-show-versions package (instalowany osobno) analizuje informacje dpkg o tym, co jest zainstalowane i informuje, czy pakiety są aktualne.

Przykład..

$ Sudo apt-show-versions --regex chrome
google-chrome-stable/stable upgradeable from 32.0.1700.102-1 to 35.0.1916.114-1
xserver-xorg-video-openchrome/quantal-security uptodate 1:0.3.1-0ubuntu1.12.10.1
$
3
HeyWatchThis

na debian:

apt list --upgradable

podaje listę z pakietem, wersją do uaktualnienia i aktualną wersją pakietu.

wynik: 

base-files/stable 8+deb8u8 AMD64 [upgradable from: 8+deb8u7]
bind9-Host/stable 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11 AMD64 [upgradable from: 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9]
ca-certificates/stable 20141019+deb8u3 all [upgradable from: 20141019+deb8u2]
certbot/jessie-backports 0.10.2-1~bpo8+1 all [upgradable from: 0.8.1-2~bpo8+1]
dnsutils/stable 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11 AMD64 [upgradable from: 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9]
2
Trantkat Troy

Linux Mint, Debian 9, Ubuntu 16.04 i starsze:

Krótka informacja :

apt policy <package_name>

Szczegółowe informacje (Z opisem i zależnością):

apt show <package_name>
1
mature

Ponadto, według strony man:

apt-cache showpkg <package_name>

może być również używany do:

... wyświetla informacje o pakietach wymienionych w linii poleceń. Pozostałe argumenty to pakiet nazwy. Dostępne są dostępne wersje i odwrotne zależności każdego z wymienionych pakietów, jak również forward zależności dla każdej wersji. Forward (normalne) zależności to te pakiety, w których pakiet jest w pytanie zależy; Odwrotne zależności to te pakiety, które zależą od danego pakietu. A zatem, zależności muszą być spełnione dla pakietu, ale odwrotne zależności nie muszą być.

Dawny:

apt-cache policy conky

conky:
 Installed: (none)
 Candidate: 1.10.3-1
 Version table:
   1.10.3-1 500
    500 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu yakkety/universe AMD64 Packages
    500 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu yakkety/universe i386 Packages
1
kjones

Tak jak gdzieś indziej, to też działa:

apt-cache madison <package_name>

0
woohoo

Możesz także po prostu zrobić zwykłe apt-get update, a następnie, zgodnie z instrukcją, wykonaj:

apt-get -V upgrade

-V Pokaż pełne numery wersji

Który pokaże ci obecny pakiet w porównaniu z tym, który zostanie zaktualizowany w formacie podobnym do poniższego:

_~# Sudo apt-get -V upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  curl (7.38.0-4+deb8u14 => 7.38.0-4+deb8u15)
  php5 (5.6.40+dfsg-0+deb8u2 => 5.6.40+dfsg-0+deb8u3)
2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 12.0 MB of archives.
After this operation, 567 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] 
_
0
Frankie