it-swarm.dev

niezgodność sumy kontrolnej pakietów debian apt

Z wiersza poleceń Debiana otrzymuję niezgodność sumy kontrolnej po wykonaniu aptitude update; aptitude upgrade. Poniżej znajduje się wyjście linii poleceń. Wypróbowałem plik aptitude clean, ale to chyba nie pomaga. Przeprowadziłem też kilka wyszukiwań w Google, ale nic nie pomaga. Od kilku dni pojawia się błąd niezgodności.

Każda pomoc jest doceniana.


Resolving dependencies...
open: 405; closed: 880; defer: 58; conflict: 78.
The following packages will be upgraded:
 Apache2.2-bin apt-utils aptdaemon aptdaemon-data avahi-daemon bind9-Host dnsutils ekiga gir1.2-cogl-1.0 gir1.2-coglpango-1.0 gstreamer0.10-alsa gstreamer0.10-ffmpeg
 gstreamer0.10-plugins-base gstreamer0.10-x Host libapt-inst1.5 libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libavahi-core7 libavahi-glib1 libavahi-gobject0
 libavahi-ui-gtk3-0 libavahi-ui0 libavutil51 libbind9-80 libcapi20-3 libcogl-common libcogl9 libdbus-glib-1-2 libdns88 libgconf2.0-cil libgssapi-krb5-2 libgssrpc4
 libgstreamer-plugins-base0.10-0 libisc84 libisccc80 libisccfg82 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 liblwres80 libmp3lame0 libmtp-common libmtp-runtime libmtp9
 libpostproc52 libruby1.8 libswscale2 libsystemd-login0 libtag1-Vanilla libtag1c2a libxml2 libxml2-utils linux-headers-3.2.0-4-686-pae linux-headers-3.2.0-4-common
 linux-image-3.2.0-4-686-pae linux-libc-dev linux-source-3.2 python-aptdaemon python-aptdaemon-gtk python-aptdaemon.gtk3widgets python-aptdaemon.gtkwidgets
 python-libxml2 python-numpy Ruby1.8 telepathy-gabble unattended-upgrades xserver-xorg-video-ATI xserver-xorg-video-radeon
The following packages are RECOMMENDED but will NOT be installed:
 krb5-locales
70 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 168 not upgraded.
Need to get 4322 kB/136 MB of archives. After unpacking 7982 kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?]
Get: 1 http://www.deb-multimedia.org/ testing/main libavutil51 i386 8:1.0.5-dmo1 [111 kB]
Get: 2 http://www.deb-multimedia.org/ testing/main libmp3lame0 i386 1:3.99.5-dmo2 [338 kB]
Get: 3 http://www.deb-multimedia.org/ testing/main libpostproc52 i386 8:1.0.5-dmo1 [79.6 kB]
Get: 4 http://www.deb-multimedia.org/ testing/main libswscale2 i386 8:1.0.5-dmo1 [126 kB]
Get: 5 http://www.deb-multimedia.org/ testing/main libtag1-Vanilla i386 1.8-dmo1 [257 kB]
Get: 6 http://www.deb-multimedia.org/ testing/main libtag1c2a i386 1.8-dmo1 [9396 B]
Get: 7 http://www.deb-multimedia.org/ testing/main gstreamer0.10-ffmpeg i386 1:0.10.13-dmo1 [3402 kB]
Fetched 4322 kB in 35s (121 kB/s)                                                                        
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main/f/ffmpeg-dmo/libavutil51_1.0.5-dmo1_i386.deb: Hash Sum mismatch
E: Unable to correct for unavailable packages
34
Mark Giles

Spróbuj użyć apt-get:

apt-get clean
rm -rf /var/lib/apt/lists/*
apt-get clean
apt-get update
apt-get upgrade
60
mkjasinski

Jeśli usunięcie /var/lib/apt/lists/* nie działa ...
(szczególnie jeśli jesteś za serwerem proxy), fix „Niezgodność sumy kontrolnej” jak ta:

Utwórz plik /etc/apt/apt.conf.d/99fixbadproxy
z tą treścią

Acquire::http::Pipeline-Depth 0;
Acquire::http::No-Cache true;
Acquire::BrokenProxy  true;

Zobacz także tutaj

18
Mike

Miałem podobny problem podczas instalowania pakietu GBS Tizen.

Tylko poniższe rozwiązanie pomogło mi:

 1. Ręcznie pobieraj pominięte pakiety * .deb
 2. Skopiuj pakiety do/var/cache/apt/archives
 3. Ponownie uruchom komendę instalacji

W tym przypadku apt tool najpierw sprawdza lokalną dostępność pakietu .. Jeśli jest pod ścieżką/var/cache/apt/archives, to krok pobierania (z błędem niezgodności sumy kontrolnej) jest pomijany.

Przykład:

wget http://download.tizen.org/tools/latest-release/Ubuntu_16.04/AMD64/librpm-tizen_4.11.0.1.tizen20140530-tizen20140723_AMD64.deb

Sudo cp librpm-tizen_4.11.0.1.tizen20140530-tizen20140723_AMD64.deb /var/cache/apt/archives
1
Vadym Yaremenko

W moim przypadku następujące rozwiązanie nie zadziałało dla mnie:

 • /var/lib/apt/lists/*
 • Zmiana serwerów na „serwer główny” (lub inny serwer zewnętrzny)

Nadal miałem to samo repozytorium, co powodowało błąd „Niezgodność sumy kontrolnej”. 

Rozwiązałem próbując tego rozwiązania:

 1. przejdź do „Oprogramowanie i aktualizacje”
 2. Usuń zaznaczenie wszystkich repozytoriów z sekcji „Oprogramowanie Ubuntu”
 3. Wybierz sekcję „Autentykacja”
 4. Usuń wszystkie wpisy
 5. Stwórz Sudo apt update (bez repozytoriów, które wkrótce się skończy)
 6. ponownie otwórz „Oprogramowanie i aktualizacje” -> „Oprogramowanie Ubuntu” i ponownie sprawdź wszystkie potrzebne repozytoria
 7. spróbuj ponownie za pomocą Sudo apt update

Powodzenia.

1
Michigan

Zamień swój /etc/apt/sources.list na:

deb http://http.debian.net/debian/ jessie main
deb http://http.debian.net/debian/ jessie-backports main
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main

Wtedy też biegnę:

Sudo apt-key update -y
Sudo apt-get update -y
Sudo apt-get upgrade -y

To powinno załatwić sprawę.

@source: https://www.lowendtalk.com/discussion/62567/apt-get-hash-sum-mismatch-debian-jessie

1
leymannx

EDYTUJ: Moja instalacja ubuntu uległa awarii. Nie jestem pewien co do dokładnego powodu, ale ten hack jest głównym podejrzanym.

Stałem wobec podobnego problemu 

Get:1 http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu artful/main AMD64 openjdk-8-jre-headless AMD64 8u144-b01-2 [27.3 MB]                                                                                 
Err http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu artful/main AMD64 openjdk-8-jre-headless AMD64 8u144-b01-2                                                                                       
 Hash Sum mismatch
Hashes of expected file:
 - SHA256:46924d3fdb329b18b652bc3410f1f2c92ef1259b9a7d66bb1c5d3804b42a8c1c
 - SHA1:0097b24ef75249d381c7c3f3fb6b36593720c15e [weak]
 - MD5Sum:1ff35c4d8a2bed71dceba105801cf567 [weak]
 - Filesize:27256930 [weak]
Hashes of received file:
 - SHA256:ea6892eb6ce7cdc1674a46719302cdbf1b9d485e36bccd27247591527423bb6d
 - SHA1:8c19fbdc9f534d8d3c304374bf0c8e7b05cb620b [weak]
 - MD5Sum:1ff35c4d8a2bed71dceba105801cf567 [weak]
 - Filesize:27256930 [weak]
Last modification reported: Sat, 30 Sep 2017 20:08:32 +0000

Na szczęście niedopasowanie mieszania wystąpiło tylko dla jednego pakietu. .__ Ponieważ byłem absolutnie pewien, że pobrany pakiet był zamierzony, po prostu edytowałem plik InRelease. 

Kroki, które wykonałem: 1. grep dla oczekiwanego hasla w /var/lib/apt/lists

Sudo grep 46924d3fdb329b18b652bc3410f1f2c92ef1259b9a7d66bb1c5d3804b42a8c1c *
 1. W moim przypadku tak było 

  in.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_artful_main_binary-AMD64_Packages

 2. Zastąpiono wartości mieszania oczekiwanego pliku wartościami mieszania otrzymanego pliku. 

 3. Aktualizacja przeszła.
0
teardrop

kiedyś odwrotne proxy (Apache, nginx, ...) i sieć sprawi, że problem sumy kontrolnej, możemy spróbować proxy http innego regionu, aby rozwiązać problem:

apt-get update -o Acquire::http::Proxy="$HTTP_PROXY" -o Debug::Acquire::http=true
0
qxo

Upgrade apt z Sudo apt-get install apt

0
TimeEmit