it-swarm.dev

encoding

PHP wyjście pokazujące małe czarne diamenty ze znakiem zapytania

Java: Jak określić poprawne kodowanie zestawu znaków w strumieniu

Jakiego zestawu znaków używa Microsoft Excel podczas zapisywania plików?

Jak ustawić standardowe kodowanie w Visual Studio

Uzyskaj listę wszystkich kodowań, do których Python może kodować

Zmień kodowanie HttpServletResponse

Kodowanie Windows-1252 do UTF-8

Zmień kodowanie pliku na utf-8 przez vim w skrypcie

Błąd: „Wejście nie jest poprawnym UTF-8, wskazuje kodowanie!” używając PHP simplexml_load_string

Praca z kodowaniem utf-8 w źródle Pythona

Jaka jest całkowita liczba węzłów w pełnym drzewie kary, pod względem liczby liści?

Jak obsługiwać kodowanie UTF-8 w Eclipse

Oprawa PHP domyślne kodowanie do utf-8?

java.sql.SQLException: Niepoprawna wartość ciągu: 'xF0 x9F x91 xBD xF0 x9F ...'

Jak ustawić kodowanie plików tekstowych w PHP?

Kodowanie komponentów URL w Node.js

napisz znaki utf-8 do pliku za pomocą fputcsv w php

Wyjście UTF-8 z PowerShell

Czym jest dziesięć INSANE znak przestrzeni? (Google Chrome)

Jak przekonwertować ciągi na i z tablic bajtów UTF8 w Java

Jaka jest różnica między UTF-8 a Unicode?

Wykryj kodowanie i uczyń wszystko UTF-8

Znaczenie - <? Xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>

Jak mogę przekształcić ciąg do UTF-8 w C #?

Jaka jest różnica między zestawami znaków utf8mb4 i utf8 w MySQL?

Jak znaleźć domyślny zestaw znaków / kodowanie w Javie?

Jak wykryć kodowanie znaków w pliku tekstowym?

Python dekodowanie Unicode nie jest obsługiwane

Transfer-kodowanie: gzip vs. Content-Encoding: gzip

Jak poprawić kodowanie znaków w pliku?

Różnica między kodowaniem adresów URL a kodowaniem HTML

Jaka jest różnica między kodowaniem a zestawem znaków?

Kiedy powinieneś użyć escape zamiast encodeURI/encodeURIComponent?

Jak mogę wykryć kodowanie/stronę kodową pliku tekstowego

Kodowanie/dekodowanie adresów URL w C++

Jak przekonwertować plik na utf-8 w Pythonie?

Jak mogę URL kodować ciąg w Excel VBA?

Zakoduj URL w JavaScript?

Czy jest jakiś przewrócony charakter?

Jak dostać się do ASCII wartość ciągu w C #

Jak znaleźć znaki inne niż ASCII w MySQL?

Jak umieścić atrybut kodowania w xml innym niż utf-16 z XmlWriter?

Jak określić kodowanie tekstu?

Najlepszy sposób na kodowanie danych tekstowych dla XML w Javie?

Jaka jest różnica między kodowaniem/dekodowaniem?

Jak jawnie powiedzieć SVN, aby traktował plik jako tekst, a nie binarnie

Jak uzyskać spójną reprezentację bajtów łańcuchów w C # bez ręcznego określania kodowania?

Java - Konwertuj ciąg znaków na poprawny obiekt URI

C # Pomoc w czytaniu obcych znaków za pomocą StreamReadera

Jak zakodować łańcuch zapytania, aby był to wartość innego ciągu zapytania w javascript?

Jak odbijasz 4-cyfrowy znak Unicode w Bashu?

W jaki sposób można zmienić adresy URL w Javie?

Jak przekonwertować między ISO-8859-1 a UTF-8 w Javie?

Kodowanie NSString dla XML/HTML

Jak znaleźć kodowanie pliku w systemie Unix za pomocą skryptów

Zmiana kodowania cmd systemu Windows powoduje awarię Pythona

Jak ustawić kodowanie znaków na UTF-8 dla default.html?

Jak uzyskać dane z adresu URL i przejść do pliku w C # .NET bez bałaganu kodowania?

Jak wpisać nowy znak linii w SQL Server Management Studio

jQuery wysyła dane HTML POST

Ogłoszenia w Latexie z UTF-8 (lub przynajmniej niemieckimi umlautami)

Jakiej strony kodowania/kodu używa cmd.exe?

PHP + SQL Server - Jak ustawić zestaw znaków dla połączenia?

Kodowanie plików wsadowych

Jak zastąpić ï ½ w sznurku

Znak z kodowaniem UTF8 nie ma odpowiednika w WIN1252

linux Skrypty powłoki: ciąg szesnastkowy na bajty

Kodowanie adresu URL znaku spacji: + lub% 20?

Jak procentowo kodować parametry URL w Pythonie?

Jak włączyć rejestrowanie FFMPEG i gdzie mogę znaleźć plik dziennika FFMPEG?

Co to jest Unicode, UTF-8, UTF-16?

Zmiana domyślnego kodowania Pythona?

Wstawianie zamiast apostrofu () w PHP

Jak dowiedzieć się, czy łańcuch został już zakodowany pod adresem URL?

niepoprawny bajt 2 2-bajtowej sekwencji UTF-8

Jak zrobić PHP wygenerować odpowiedź Chunked

funkcja ucfirst () dla wielobajtowych kodowań znaków

Mam łańcuch z „00a0” i muszę go zastąpić „„ str_replace nie powiedzie się

Dlaczego Python drukuje znaki Unicode, gdy domyślnym kodowaniem jest ASCII?

Jak zmienić tabelę MySQL na UTF-8?

ruby 1.9: niepoprawna sekwencja bajtów w UTF-8

Jak skonfigurować kodowanie w Maven?

Kodowanie znaków JDBC

urlencoded Ukośnik do przodu łamie URL

HttpServletRequest - setCharacterEncoding wydaje się nic nie robić

Problem z kodowaniem C # i HtmlAgilityPack

Uzyskaj kodowanie pliku w systemie Windows

Jak postępować z wprowadzaniem przez użytkownika nieprawidłowych znaków UTF-8?

NameValueCollection na URL Query?

Android. WebView i loadData

Dlaczego symbole takie jak apostrofy i myślniki zostają zastąpione czarnymi diamentami na mojej stronie?

Excel do CSV z kodowaniem UTF8

Python: konwertuj ciąg z UTF-8 na Latin-1

uzyskać wartość char w java

Jak mieć wiele kolorów w pliku wsadowym systemu Windows?

Jak dodać BOM UTF-8 w Javie

W Javie, jak znaleźć, czy pierwszy znak w łańcuchu jest wielką literą bez wyrażenia regularnego

Kodowanie znaków Spring/Rest @PathVariable

Konwersja plików latin-1 na utf-8 za pomocą iconv

Ruby: jak automatycznie dodać „# encoding: UTF-8”?