it-swarm.dev

formulas

Niech formuła traktuje wartość jako tekst, a nie numerycznie

Uzyskanie formuły innej komórki w komórce docelowej

Excel: Zlicz liczbę zdarzeń według miesięcy

Jak użyć zagnieżdżonego IF (AND) w formule tablicy Excel?

Zastosuj formułę do całej kolumny

vlookup z wieloma kolumnami

Formuła tablicy w programie Excel dla komputerów Mac

Konwersja strefy czasowej w arkuszu kalkulacyjnym Google

Kwerenda Google SpreadSheet: Czy mogę usunąć nagłówek kolumny?

Wybieranie ostatniej wartości kolumny

Jak sformatować czas trwania jako GG: mm w nowych arkuszach Google