it-swarm.dev

http-headers

403 Niedozwolone vs 401 Nieautoryzowane odpowiedzi HTTP

Czy jest możliwe wysłanie przekierowania 401 Nieautoryzowane I (z lokalizacją)?

Jakie są możliwe przyczyny uzyskania odpowiedzi APN BadDeviceToken lub Unregistered?

Jak działa „304 niezmodyfikowany”?

Jakie są wszystkie możliwe wartości nagłówka HTTP „Content-Type”?

Łatwy sposób przetestować adres URL 404 w PHP?

Co dokładnie oznacza HTTP / 1.1 302?

Pobieranie odsyłacza HTTP w ASP.NET

W jakich przypadkach HTTP_REFERER będzie pusty

Jak zmodyfikować nagłówek HttpUrlConnection

Sprawdź nagłówki odpowiedzi http w IE8

Narzędzie do przeglądania nagłówków odpowiedzi

Paging in a Rest Collection

Wykorzystanie dyspozycji treści w nagłówku odpowiedzi HTTP

Jak mogę dodać nagłówki expire dla skryptów, które nie są na moim serwerze?

Nagłówek zakresu HTTP

Czy numer portu jest wymagany w parametrze nagłówka HTTP „Host”?

aplikacja/x-www-forma-urlencoded lub dane wieloczęściowe/formularze?

HTTP Akceptuj znaczenie nagłówka

Usuń referer http

Przeglądarka Chrome nie wysyła nagłówka if-modified-since do serwera

Brakuje nagłówka nagłówka żądania Nagłówek autoryzacji w Symfony 2?

Wysyłanie żądania HTTP w Ruby przez Net :: HTTP

HttpClient in wszystkie nagłówki

Android: przechwytywanie żądań HTTP za pomocą niesocjowanego urządzenia z systemem Android

Rzeczywiste wykorzystanie nagłówka X-Forwarded-Host?

Wysyłanie treści wieloczęściowych/mieszanych z rozszerzeniem Postman Chrome

Jak uzyskać nazwę hosta z portem z żądania http lub https

Czy potrzebuję Content-Type: application / octet-stream do pobierania plików?

"UWAGA: wyświetlane są tymczasowe nagłówki" w debugerze Chrome

$ http odpowiedzi Set-Cookie niedostępne

Jak przekazywać dane w nagłówku HTTP podczas przekierowywania żądania w Javie

Co to jest nagłówek http X-REQUEST-ID?

Jak zapobiec żądaniu, które zwraca 304

Jak działa zasada Content-Security-Policy z opcjami X-Frame?

Co to jest nagłówek http Host?

Kiedy używać nagłówka („Content-Type: application/json”) w PHP

Dodawanie nagłówków http w Angular 6

Dostęp do nagłówków HTTP strony internetowej w JavaScript

Maksymalna wartość nagłówka http?

Jaka jest różnica między kontrolą pamięci podręcznej: maksymalny wiek = 0 i brak pamięci podręcznej?

Niestandardowe nagłówki HTTP: konwencje nazewnictwa

Czy w nagłówkach HTTP rozróżniana jest wielkość liter?

Co to jest nagłówek http „X-XSS-Protection”?

Jak zdobyć nagłówki http w kolbie?

Co to jest nagłówek HTTP „Niepewne żądania”?

Jak oceniać kody odpowiedzi http ze skryptu bash / Shell?

Różnica między nagłówkami Pragma i Cache-control?

Ustawianie nagłówków HTTP

Co to jest kontrola pamięci podręcznej: prywatna?

Wyjaśnienie nagłówka

Co to jest q = 0,5 w nagłówkach HTTP Accept *?

Dlaczego atrybut Cache-Control jest wysyłany w nagłówku żądania (klient do serwera)?

Pobierz zawartość tekstową / csv jako pliki z serwera w Angular

Wysyłaj pliki danych wieloczęściowych / formularzy za pomocą angular przy użyciu $ http

Jak duży może być ciąg agenta użytkownika?

Dostosuj nagłówek HTTP autoryzacji

Python send POST z nagłówkiem

Jak wysyłasz żądanie HTTP HEAD HTTP w Python 2?

Jak uzyskać dostęp do pól nagłówka żądania HTTP za pomocą JavaScript?

Uzyskiwanie adresu IP klienta: REMOTE_ADDR, HTTP_X_FORWARDED_FOR, co jeszcze może być przydatne?

Wykrywanie kodowania znaków żądania HTTP POST żądanie

Czy istnieje praktyczny limit długości nagłówka HTTP?

Jak ustawić nazwę pliku odpowiedzi bez wymuszania okna dialogowego „zapisz jako”

Google.com i klienci1.google.com/generate_204

Maksymalna kontrola wieku pamięci podręcznej HTTP, należy ją ponownie sprawdzić

Prywatny a publiczny w kontroli pamięci podręcznej

Ustaw Content-Type na application / json w pliku jsp

Wyślij żądanie HTTP ręcznie przez gniazdo

jak usunąć X-Powered-By w ExpressJS

Jak dodać niestandardowy nagłówek http?

Transfer-kodowanie: porcje

Jakiego nagłówka „Content-Type” należy użyć podczas udostępniania plików spakowanych gzipem?

Python requests.exception.ConnectionError: połączenie przerwane „BadStatusLine”

jaka jest różnica między X-Auth-Token a nagłówkami autoryzacji. Który jest preferowany

REST API PATCH lub PUT

Jaka jest zmiana między PUT, POST PATCH?

Jaka jest różnica między kodami stanu HTTP 301 i 308?

PUT i DELETE protokołu HTTP oraz ich użycie w PHP

Skonfiguruj serwer proxy HTTP, aby wstawić nagłówek

Dlaczego otrzymuję komunikat „Nie można przekierować po wysłaniu nagłówków HTTP”, gdy zadzwonię do Response.Redirect ()?

Właściwy typ nośnika MIME dla plików PDF

Jak wysłać nagłówek za pomocą żądania HTTP przez wywołanie zwijania?

Czy mogę zmienić nagłówki żądania HTTP wysyłanego przez przeglądarkę?

Wylogowanie z uwierzytelniania HTTP za pośrednictwem PHP

Jaki jest prawidłowy typ zawartości JSON?

Jak mogę odczytać nagłówek żądania w PHP

Jak mogę ustawić plik cookie, a następnie przekierować w PHP?

Zapobiegaj wyświetlaniu przycisku Wstecz POST alert potwierdzenia

używając nagłówka (), aby przepisać nazwę pliku w URL dla dynamicznego pdf

Czy $ _SERVER ['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] istnieje w PHP albo nie?

Usuwanie X-Powered-By

Jak wykryć typ przeglądarki w Django?

Zmodyfikuj nagłówki HTTP dla podstawowego JSONP

Jak usunąć domyślne nagłówki HTTP ASP.Net MVC?

nagłówek („lokalizacja: ..”) nie działa

Zasób interpretowany jako dokument, ale przesyłany za pomocą tekstu/css typu MIME

Ustaw nagłówek HTTP na UTF-8, używając PHP

Utwórz plik tekstowy do pobrania w locie

Wyświetl nagłówki HTTP w Google Chrome?