it-swarm.dev

Gdzie zgłaszane są incydenty w Sudo?

Próba czegoś przebiegłego na mojej maszynie prowadzi do

[email protected]:~$ Sudo EAT_ALL_THE_COOKIES_BEFORE_DINNER
[Sudo] password for ryan: 
ryan is not in the sudoers file.  This incident will be reported.

Gdzie zgłaszane jest to zdarzenie i jak mogę uzyskać dziennik wszystkich paskudnych prób wykonania poleceń?

119
user1717828

Nieważne, właśnie znalazłem odpowiedź w tekście alternatywnym na xkcd :

xkcd838

Zamień root na swoją nazwę użytkownika, w moim przypadku ryan, aby dziennik znalazł się w:

cat /var/spool/mail/ryan
172
user1717828

Raport jest wysyłany jako wiadomość e-mail do użytkownika root. Wiele dystrybucji Linuksa automatycznie ustawia alias dla tego użytkownika kierującego pocztę do pierwszego konta utworzonego podczas procesu instalacji.

27
qqx