it-swarm.dev

lyx

LyX - łamanie długich linii formuły

Jak narysować wykres w LaTeX?

Czy jest możliwe, aby menu wskaźnikowe ignorowało określoną aplikację?