it-swarm.dev

Jak mogę wyświetlić binlog_format na serwerze MySQL?

Jak pokazać binlog_format na serwerze MySQL?

A jeśli mi się nie podoba, jak ustawić to na XX na stałe?

Gdzie XX to STATEMENT, ROW lub MIXED.

18
Nifle

Matt Healy odpowiedział na pytanie, jak wyświetlić/ustawić format z klienta mysql (na działającym serwerze) za pomocą SET GLOBAL binlog_format = [STATEMENT|ROW|MIXED]

Aby ustawić wartość na stałe i zakładając, że masz dostęp do pliku my.cnf, dodaj:

[mysqld]
...

binlog_format=XX

...

a następnie uruchom ponownie serwer.

14
Derek Downey

Aby zobaczyć bieżącą wartość binlog_format:

mysql> show variables like 'binlog_format';
+---------------+-----------+
| Variable_name | Value     |
+---------------+-----------+
| binlog_format | STATEMENT |
+---------------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)

Aby to zmienić:

mysql> SET GLOBAL binlog_format = 'STATEMENT';
mysql> SET GLOBAL binlog_format = 'ROW';
mysql> SET GLOBAL binlog_format = 'MIXED';

Źródło: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/binary-log-setting.html

28
Matt Healy