it-swarm.dev

„Kopiowanie do tabeli tmp” bardzo wolno

Oto mój przykład zapytania:

SELECT
  nickname, 
  CASE class_id
   WHEN 1 THEN 'Druid'
   WHEN 2 THEN 'Necromancer'
   WHEN 3 THEN 'Mage'
   WHEN 4 THEN 'Priest'
   WHEN 5 THEN 'Warrior'
   WHEN 6 THEN 'Stalker'
   WHEN 7 THEN 'Paladin'
   WHEN 8 THEN 'Psionic'
  END class_name,
  ROUND(AVG(level),2) level,
  ROUND(AVG(tabard_id),2) tabard,
  CASE rank_id
   WHEN 1 THEN 'Leader'
   WHEN 2 THEN 'Officer'
   WHEN 3 THEN 'Veteran'
   WHEN 4 THEN 'HonoryMember'
   WHEN 5 THEN 'OrdinaryMember'
   WHEN 6 THEN 'Alt'
   WHEN 7 THEN 'Apprentice'
   WHEN 8 THEN 'Penalty'
  END rank_name,
  ROUND(AVG(loyality),2) loyality,
  ROUND((MAX(authority)-MIN(authority))/AVG(tabard_id)) authority_effective,
  MAX(authority)-MIN(authority) authority_delta,
  MIN(authority) authority_begin,
  MAX(authority) authority_end
FROM users
  LEFT JOIN level_history ON level_history.users_id = users.id
  LEFT JOIN tabard_history ON tabard_history.users_id = users.id
  LEFT JOIN rank_history ON rank_history.users_id = users.id
  LEFT JOIN loyality_history ON loyality_history.users_id = users.id
  LEFT JOIN authority_history ON authority_history.users_id = users.id
  LEFT JOIN guilds_has_users ON guilds_has_users.users_id = users.id
  LEFT JOIN report ON report.id = authority_history.report_id
   AND report.id = level_history.report_id
   AND report.id = loyality_history.report_id
   AND report.id = rank_history.report_id
   AND report.id = tabard_history.report_id
WHERE report.date BETWEEN '2011-10-24 00:00:00' AND '2011-10-30 23:59:59'
 AND guilds_has_users.active = 1
GROUP BY users.id;

Wyjaśnij to wybierz:

id select_type  table        type  possible_keys                      key             key_len  ref                      rows  Extra
1  SIMPLE    guilds_has_users  ref   fk_guilds_has_users_users1,active_IDX          active_IDX          1     const                     139   Using where; Using temporary; Using filesort
1  SIMPLE    users        eq_ref PRIMARY                         PRIMARY           4     z92985_orlandino.guilds_has_users.users_id  1  
1  SIMPLE    level_history    ref   fk_level_history_users1,fk_level_history_report1,u...  fk_level_history_users1   4     z92985_orlandino.guilds_has_users.users_id  1    Using where
1  SIMPLE    report       eq_ref PRIMARY,date_IDX,id_date_IDX               PRIMARY           4     z92985_orlandino.level_history.report_id   1    Using where
1  SIMPLE    tabard_history   ref   fk_tabard_history_users1,fk_tabard_history_report1...  fk_tabard_history_users1   4     z92985_orlandino.level_history.users_id    1    Using where
1  SIMPLE    rank_history    ref   fk_rank_history_users1,fk_rank_history_report1,use...  fk_rank_history_users1    4     z92985_orlandino.users.id           1    Using where
1  SIMPLE    loyality_history  ref   fk_loyality_history_users1,fk_loyality_history_rep...  fk_loyality_history_users1  4     z92985_orlandino.rank_history.users_id    1    Using where
1  SIMPLE    authority_history  ref   fk_authority_history_users1,fk_authority_history_r...  fk_authority_history_users1 4     z92985_orlandino.level_history.users_id    1    Using where

Profilowanie tego wyboru mówi mi:

(139 total, Query took 4.4918 sec)
Copying to tmp table 4.488318

I kilka informacji o zmiennych MySQL:

SHOW VARIABLES LIKE '%buffer%';

Variable_name       Value
bulk_insert_buffer_size  8388608
join_buffer_size      131072
key_buffer_size      12884901888
myisam_sort_buffer_size  8388608
net_buffer_length     16384
preload_buffer_size    32768
read_buffer_size      131072
read_rnd_buffer_size    25165824
sort_buffer_size      2097144
sql_buffer_result     OFF

Dlaczego kopiowanie do tabeli tmp jest tak wolne? Jak poprawić szybkość mojego zapytania?

PS: Nie mogę skonfigurować MySQL, ponieważ mój dostawca hostingu nie pozwala na to.

15
Gofrolist

Konieczne może być ustawienie określonych zmiennych w ramach sesji

Te określone wartości mogą być zbyt małe, aby połączenie DB mogło skutecznie wykonać zapytanie. Można je ustawić w następujący sposób:

 • Aby zobaczyć, jakie wartości mają te ustawienia, wykonaj następujące czynności:
  • SHOW VARIABLES LIKE 'max_heap_table_size';
  • SHOW VARIABLES LIKE 'tmp_table_size';
 • Aby ustawić max_heap_table_size na 64M, wykonaj następujące czynności:
  • SET max_heap_table_size = 1024 * 1024 * 64;
 • Aby ustawić rozmiar tmp_table_size na 32M, wykonaj następujące czynności:
  • SET tmp_table_size = 1024 * 1024 * 32;

Zapoznaj się z dokumentacją MySQL na temat użycia tabeli temperatur

Jeśli nie możesz ustawić tych wartości w ramach własnej sesji, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych, aby dynamicznie ustawić je w pliku my.cnf.

Spróbuj !!!

22
RolandoMySQLDBA

Czy można zredukować zapytanie do tylko tych tabel, które są absolutnie niezbędne do wygenerowania danych wyjściowych, lub podzielić zapytanie na wiele oddzielnych zapytań, aby pobrać różne części informacji?

Może się okazać, że uruchomienie trzech osobnych zapytań na danych będzie szybsze niż uruchomienie jednego dużego - szczególnie, gdy baza danych zacznie rosnąć do dziesiątek i setek tysięcy wierszy.

Zauważyłem też z własnej pracy, że LEFT JOIN zapytania niekoniecznie są najbardziej wydajne, więc używaj ich tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne ...

Mam nadzieję, że to pomoże :)

5
Dave Rix