it-swarm.dev

Ustaw „limit czasu oczekiwania blokady” w MySQL

Gdzie mam ustawić maksymalny czas, przez który kwerenda będzie czekać na blokadę w MySQL 5.0.68 przed przekroczeniem limitu czasu?

14
Gaius

Inne ogólne ustawienia limitu czasu (nie tylko dla blokad, ponieważ innodb_lock_wait_timeout dotyczy tylko blokad wiersza InnoDB) to wait_timeout i Interactive_timeout (oba domyślne to 28 800)

6
Derek Downey

Domyślnie jest to 50 sekund

Wystarczy ustawić innodb_lock_wait_timeout w razie potrzeby.

8
RolandoMySQLDBA

Jeśli przekroczysz 50-sekundowy limit czasu InnoDB, masz źle zaprojektowaną aplikację!

Ten limit czasu istnieje, aby złapać niegrzeczne rzeczy, których nie można złapać w żaden inny sposób.

1
Rick James