it-swarm.dev

Czas wykonania zapytania w Oracle SQL Developer

Wiem, że mogę użyć set timing on, aby zobaczyć, ile czasu zajęło wykonanie zapytania po zakończeniu wykonywania.

Ale czy można zobaczyć bieżący czas trwania wykonania w Oracle SQL Developer, gdy zapytanie jest nadal uruchomione?

SQL Server Management Studio, a także stary Query Analyzer mają taką funkcję:

enter image description here

11

W najnowszych wersjach możesz zobaczyć stoper w widoku „Postęp zadania” (Widok-> Postęp zadania). Irytująco resetuje się do zera w momencie zakończenia zadania! :

progress