it-swarm.dev

Jak pozbyć się wiadomości ORA-28002 hasło wygaśnie w ciągu 6 dni?

Mam użytkownika otrzymującego ORA-28002 wskazujący, że hasło wygaśnie w ciągu sześciu dni. Uruchomiłem następujące:

ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED; 

Ale gdy próbuję zalogować się jako użytkownik, wiadomość nadal tam jest. Wykonując to:

select * from dba_profiles where RESOURCE_NAME LIKE 'PASSWORD_LIFE_TIME';

pokazuje, że wartości zostały zmienione na NIEOGRANICZONE.

18
bernd_k

Hasło zostało oznaczone jako „EXPIRED” lub „EXPIRY_DATE” w dba_users. Będziesz musiał to zmienić. Możesz przywrócić to samo hasło. Najprostszym sposobem byłoby ustawienie hasła „według wartości”. Zwykle omija to sprawdzanie historii.

12:28:33 SQL> select * from dba_users where username = 'MYUSER1';

USERNAME             USER_ID PASSWORD
------------------------------ ---------- ------------------------------
ACCOUNT_STATUS          LOCK_DATE     EXPIRY_DATE
-------------------------------- ------------------ ------------------
DEFAULT_TABLESPACE       TEMPORARY_TABLESPACE      CREATED
------------------------------ ------------------------------ ------------------
PROFILE            INITIAL_RSRC_CONSUMER_GROUP
------------------------------ ------------------------------
EXTERNAL_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
MYUSER1                338 66856982BE5CD23F
OPEN
USERS             TEMP              17-JAN-11
DEFAULT            DEFAULT_CONSUMER_GROUPElapsed: 00:00:00.03
12:28:43 SQL> alter user myuser1 password expire;

User altered.

Elapsed: 00:00:00.00
12:29:11 SQL> select * from dba_users where username = 'MYUSER1';

USERNAME             USER_ID PASSWORD
------------------------------ ---------- ------------------------------
ACCOUNT_STATUS          LOCK_DATE     EXPIRY_DATE
-------------------------------- ------------------ ------------------
DEFAULT_TABLESPACE       TEMPORARY_TABLESPACE      CREATED
------------------------------ ------------------------------ ------------------
PROFILE            INITIAL_RSRC_CONSUMER_GROUP
------------------------------ ------------------------------
EXTERNAL_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
MYUSER1                338 66856982BE5CD23F
EXPIRED                       17-JAN-11
USERS             TEMP              17-JAN-11
DEFAULT            DEFAULT_CONSUMER_GROUPElapsed: 00:00:00.03
12:29:14 SQL>

Format tego jest następujący: „zmień użytkownika USER identyfikowanego przez wartość skrótu z dba_users.password”; ”

[TEST] C:\>sqlplus system

SQL*Plus: Release 10.2.0.4.0 - Production on Mon Jan 17 12:18:16 2011

Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All Rights Reserved.

Enter password:

Connected to:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

new: showmode BOTH
12:18:17 SQL> Prompt end of LOGIN.SQL
end of LOGIN.SQL
12:18:17 SQL> create user myuser1 identified by mypassword1;

User created.

Elapsed: 00:00:00.01
12:18:21 SQL> grant connect, resource to myuser1;

Grant succeeded.

Elapsed: 00:00:00.01
12:18:30 SQL> connect myuser1/mypassword1
Connected.
12:18:39 SQL> connect system
Enter password:
Connected.
12:18:51 SQL> alter user myuser1 password expire;

User altered.

Elapsed: 00:00:00.00
12:19:05 SQL> connect myuser1/mypassword1
ERROR:
ORA-28001: the password has expired


Changing password for myuser1
New password:
Retype new password:
Password changed
Connected.
12:19:16 SQL> connect myuser1/mypassword1
ERROR:
ORA-01017: invalid username/password; logon denied


Warning: You are no longer connected to Oracle.
12:19:21 SQL> connect system
Enter password:
Connected.
12:19:34 SQL> alter user myuser1 identified by mypassword1;

User altered.

Elapsed: 00:00:00.01
12:19:49 SQL> alter user myuser1 identified by mypassword1 password expire;

User altered.

Elapsed: 00:00:00.01
12:20:26 SQL> select username, password from dba_users where username = 'MYUSER1';

USERNAME            PASSWORD
------------------------------ ------------------------------
MYUSER1            66856982BE5CD23F

Elapsed: 00:00:00.01
12:20:36 SQL> alter user myuser1 identified by values '66856982BE5CD23F' ;

User altered.

Elapsed: 00:00:00.01
12:21:01 SQL> connect myuser1/mypassword1
Connected.
12:21:13 SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
17
REW

Znajdź poniższe 4 zapytania i uruchom je z systemowej bazy danych.

//For seeing Full user details
SELECT profile FROM dba_users WHERE username = 'SYSTEM';

//This query is used to change the password life time to unlimited
ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED; 

//This query is used to chagne the default password.
alter user SYSTEM identified by "system";
15
user2645333

Współpracownik używający Toad widział konto wskazane jako wyglądane w Przeglądarkach schematów w sekcji Użytkownicy.

Udało się, klikając prawym przyciskiem myszy odblokuj użytkownika. W oknie dialogowym Alter użytkownika ponownie wprowadziliśmy stare hasło i odznaczyliśmy pole wyboru Hasło jest zablokowane.

5
bernd_k

Musisz ponownie zmienić hasło, aby nowy limit zaczął obowiązywać.

3
Leigh Riffel

Powinieneś zmienić konto użytkownika. Najpierw połącz się z kontem sys, a stamtąd możesz wykonać poniższy krok:

alter user practice identified by password;

to rozwiąże problem ...

2
laltu banerjee

Wiem, że to stare, ale dla osób korzystających z Oracle SQL Developer wykonaj następujące kroki:

 • Użyj innego użytkownika, aby zalogować się do dowolnego połączenia z bazą danych, możesz użyć domyślnej nazwy użytkownika „system” lub „sys” z dowolnym dostępnym hasłem.

 • Otwórz drzewo połączeń i znajdź węzeł „Inni użytkownicy” i otwórz tak:

enter image description here

 • Znajdź swoją nazwę użytkownika w notatkach podrzędnych w sekcji „Inni użytkownicy” i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby edytować użytkownika:

enter image description here

 • Wpisz nowe hasło i Odznacz hasło wygasło, a następnie zastosuj. Kliknij ponownie przycisk edycji użytkownika, aby zobaczyć, czy ustawienia zostały zmienione, jeśli chcesz.
1
Saad A