it-swarm.dev

Oracle: Szybki sposób na wyświetlenie listy wszystkich łączy do bazy danych

Tytuł mówi wszystko, czy istnieje sposób, aby szybko wyświetlić listę wszystkich bieżących łączy do bazy danych w Oracle?

Coś w tym samym wierszu, co lista tabel bieżącego użytkownika:

select * from user_tables;

Dzięki, GC.

32
Clarkey

Te widoki są pomocne w pracy z łączami DB w Oracle:

  • DBA_DB_LINKS - Wszystkie łącza DB zdefiniowane w bazie danych
  • ALL_DB_LINKS - Wszystkie łącza DB, do których bieżący użytkownik ma dostęp
  • USER_DB_LINKS - Wszystkie łącza DB będące własnością bieżącego użytkownika

Zobacz więcej w dokumentacja Oracle

45
David Mann
SELECT DB_LINK, USERNAME, Host FROM ALL_DB_LINKS 

możesz spróbować, być może pomoże ci to rozwiązać problem

3
DevYudh