it-swarm.dev

Mapa strony Tworzenie strony z menu?

Czy dostępna jest wtyczka, która tworzy mapę witryny z domyślnego menu, np. jako kod skrótu lub identyfikator URI requestbale?

2
hakre

Coś takiego? „Ta wtyczka generuje dostosowywaną mapę witryny, którą można dodać do dowolnej strony w witrynie za pomocą prostego skrótu”. Atlas HTML Sitemap Generator

2
GavinR

Mapa strony WP Realtime zawiera elementy menu w mapie witryny.

2
testing