it-swarm.dev

pointers

C nie jest takie trudne: void (* (* f []) ()) ()

Co to jest inteligentny wskaźnik i kiedy powinienem go używać?

Czy wskaźnik funkcji powoduje spowolnienie programu?

Jak sprawdzić, czy wskaźnik nieważności wskazuje na NULL?

Wskaźniki funkcji w Java

Arytmetyka wskaźnika dla pustego wskaźnika w C

Jakiego rodzaju wskaźnika używam, kiedy?

Umieszczenie gwiazdki w deklaracjach wskaźnika

Jak mogę uzyskać rozmiar tablicy ze wskaźnika w C?

Jak mogę użyć tablicy wskaźników funkcji?

Kiedy należy użyć static_cast, dynamic_cast, const_cast i reinterpret_cast?

Jak uzyskać nazwę funkcji ze wskaźnika funkcji w C?

Z tablicami, dlaczego tak jest, że a [5] == 5 [a]?

Jak przekazać funkcję członka klasy jako wywołanie zwrotne?

Przekazywanie tablicy jako parametru funkcji w C++

błąd: „NULL” nie został zadeklarowany w tym zakresie

C: wskaźnik do struct w definicji struktury

Testowanie wskaźników poprawności (C/C++)

Czy jest jakiś powód, by sprawdzić wskaźnik NULL przed usunięciem?

Jak utworzyć tablicę wskaźników?

Wskaźnik NULL z boost :: shared_ptr?

Zwracanie wskaźnika do elementu wektorowego w c ++

Co to jest ** w C++?

Wskaźnik do elementu danych klasy „:: *”

Dlaczego referencje nie można ponownie uruchomić w C++

Konwertuj iterator na wskaźnik?

Czy dobrym pomysłem jest typowanie wskaźników?

Używa wielu poziomów dereferencji wskaźnika?

Jak działają wskaźniki funkcji w C?

określ wielkość tablicy, jeśli została przekazana do funkcji

Wskaźnik funkcji C++ (członek klasy) do nie-statycznej funkcji składowej

Utwórz wskaźnik do tablicy dwuwymiarowej

Wskaźniki funkcji rzucające w C++

Jaka jest różnica między const int *, const int * const i int const *?

Czym dokładnie jest nullptr?

Wskaźnik funkcji jako element struktury C

Wskaźniki i tablice w typach Pythona

Jak zaimplementować funkcję „prywatny/ograniczony” w C?

Co to jest rozkładanie tablicy?

Przechowuj int w tablicy char?

Sprawdzanie, czy wskaźnik ma przydzieloną pamięć, czy nie

Jaka jest różnica między wskaźnikami dalekimi a wskaźnikami bliskimi?

Czy można zapisać adres etykiety w zmiennej i użyć goto, aby przejść do niego?

Czy naprawdę należy ustawić wskaźniki na `NULL` po ich zwolnieniu?

Używanie mapy STL wskaźników funkcji

Wydajność: tablice a wskaźniki

Przypisanie funkcji Javascript

C++ Dostęp do pochodnego elementu klasy ze wskaźnika klasy bazowej

Dlaczego niektórzy ludzie wolą „T const &” niż „const T &”?

Jak sformatować wskaźnik funkcji?

Wskaźnik C++ do obiektów

Wskaźniki w Pythonie?

Dereferencjonowanie wskaźnika typu dziurkowanego złamie reguły aliasingu ścisłego

lwartość wymagana jako operand przyrostowy

Zwróć tablicę w funkcji

Przykład użycia shared_ptr?

Czy rozmiar wskaźników różni się w C?

Deklarowanie wskaźnika do tablicy wielowymiarowej i przydzielanie tablicy

Nieprzezroczyste struktury C: jak należy je deklarować?

Co oznacza „typedef void (* Something) ()”

dynamic_cast from „void *”

C # Przechowuj funkcje w słowniku

Zwiększ liczbę całkowitą w mapie HashMap

Czy przekazywanie argumentu pointer, przekazanie wartości w C++?

Co oznacza int i znaczy

Jak wyrównać wskaźnik w C

Jak wydrukować zmienne adresy w C?

Jak zrozumieć gwiazdkę wskaźnika * w C?

Po co używać podwójnego wskaźnika? lub Po co używać wskaźników do wskaźników?

int * array = new int [n]; co właściwie robi ta funkcja?

fopen () zwraca wskaźnik NULL, ale plik zdecydowanie istnieje

Czy wskaźnik do łańcucha może być użyty w printf?

Kiedy używać referencji a wskaźników

C wskaźniki porównujące (z znakami)

Jaki jest powód używania podwójnego wskaźnika podczas dodawania węzła do listy połączonej?

Używając wskaźnika do tablicy char, można uzyskać dostęp do wartości w tej tablicy?

Czy Google może wypróbować metodę z typem inteligentnego zwracania wskaźnika?

C Podwójny wskaźnik do struktury

Powrót wskaźnika z funkcji

Programowanie C: rzutowanie pustego wskaźnika na int?

C++. Błąd: void nie jest typem you do obiektu

const char * i char const * - czy są takie same?

Nadmiar elementów inicjatora skalarnego dla wskaźnika do tablicy intów

Jak zwiększyć adres wskaźnika i wartość wskaźnika?

Jak sprawdzić, czy wskaźnik został zwolniony już w C?

Jak rzutować liczbę całkowitą na nieważny wskaźnik?

Wskaźnik do tablicy 2d

Jak porównać wskaźniki?

Jaka jest różnica między char a [] =? String ?; i char * p =? string?;?

Różnica między char * i const char *?

Czy wartość NULL zawsze wynosi zero w C?

Co oznacza wskaźnik do stałej funkcji?

jaki jest sens std :: unique_ptr :: get

Dynamiczny casting dla unique_ptr

Wskaźniki obiektów klasy C++ i dostęp do funkcji składowych

Jak zainicjować wskaźnik do struktury w C?

Wskaźnik do niekompletnego typu klasy jest niedozwolony

Jak mogę przekazać funkcję członka, w której oczekiwana jest funkcja bezpłatna?

Używanie wskaźników do usuwania elementu z pojedynczo powiązanej listy

Wyjaśnij tę implementację malloc z książki K&R