it-swarm.dev

Czy przekazać tablicę lub rekord do funkcji w PostgreSQL?

Mam zadanie przekazać tablice, rekordy, aw niektórych przypadkach tablicę rekordów jako parametr do funkcji w PostgreSQL.

15
Worker

Postgres ma bardzo elastyczną obsługę tablice i typy złożone . Może to być coś, co próbujesz zrobić:

create type my_type as (val1 integer, val2 integer);
create function my_function(arr my_type[]) returns text language plpgsql as $$
begin
  return arr::text;
end;$$;
select my_function(array[row(1,2),row(3,4)]::my_type[]);
 | moja_funkcja | 
 | : ------------- | {„(1,2)”, „(3,4)”} | 

dbfiddle --- (tutaj