it-swarm.dev

Jak przekonwertować z Double Precision na Bigint za pomocą PostgreSQL?

Muszę przekonwertować wartość Double Precision na Bigint za pomocą PostgreSQL. Jak mogę to zrobić?

Próbowałem z to_bigint(myvalue), ale ta funkcja nie istniała.

25
Jonas

Istnieją dwa sposoby na rzutowanie czcionkami w Postgres:

Możesz to zrobić w standardowy sposób SQL:

select cast(3.141593 as bigint);

lub możesz użyć operatora rzutowania specyficznego dla Postgres: ::

select (3.141593 :: bigint);

Możesz także rozważyć różne funkcje zaokrąglania .

39
eevar