it-swarm.dev

Jak uruchomić psql na Mac OS X?

Zainstalowałem PostgreSQL na komputerze z systemem Mac OS X, używając instalator za jednym kliknięciem . Następnie próbuję uzyskać dostęp do PostgreSQL za pomocą polecenia psql, ale wydaje się, że nie jest ono dostępne.

Dostaję tę wiadomość:

psql
-bash: psql: command not found

Czy muszę zainstalować coś więcej? Lub jak skonfigurować PostgreSQL, aby móc go używać na moim komputerze?

62
Jonas

Znajdź plik binarny psql. (W terminalu uruchom locate psql | grep /bin i zanotuj ścieżkę. (W moim przypadku jest to /opt/local/lib/postgresql90/bin/, ponieważ został zainstalowany przy użyciu MacPorts.)

Następnie edytuj .bash_profile plik w folderze domowym (np. mate -w ~/.bash_profile zakładając, że masz partnera tekstowego) i dodaj potrzebny wiersz, aby znalazł się na Twojej ścieżce, np .:

export PATH=/opt/local/lib/postgresql90/bin/:$PATH

Po zapisaniu pliku przeczytaj plik (. ~/.bash_profile) lub otwórz nowy terminal i wpisz psql.

44

Pojawia się „sposób” zainstalowania klienta, jeśli chcesz użyć hombrew, to:

$ brew install postgresql

wtedy psql (linia poleceń klienta) będzie teraz dostępna (instaluje również lokalny serwer/bazę danych Postgres, ale nie musisz tego używać, jeśli wszystko, czego potrzebujesz, to klient).

Najwyraźniej istnieje również „wrapper” do psql, aby uczynić go bardziej „przyjaznym dla użytkownika” również dostępnym przez homebrew (brew install pgcli) w razie zainteresowania.

Pgcli is a command line interface for Postgres with auto-completion and syntax highlighting.

Inną opcją jest zainstalowanie pakietu libpq homebrew, ale musisz force-link it (co jest obecnie odradzane)

 brew link --force libpq  

lub dodaj go do ŚCIEŻKI (co jest zalecane), zobacz wskazówki, które homebrew mówi po instalacji.

13
rogerdpack

Zdecydowanie zalecam użycie Postgres.app z zespołu Heroku, który również jest przez nich obsługiwany!

Ma ikonę paska menu, a menu zawiera element psql:

Postgres.app menubar icon menu

Znajdziesz tu również psql, jeśli chcesz mieć tę samą wersję co serwer (ścieżka może się różnić w zależności od wersji):

/Applications/Postgres.app/Contents/MacOS/bin

Jeśli chcesz, możesz dodać tę ścieżkę do skryptu uruchamiania, aby wykonać psql bezpośrednio:

PATH=/Applications/Postgres.app/Contents/MacOS/bin:$PATH

CAVEAT! AFAIK, Postgres.app nie obsługuje połączeń przez gniazda Unix (nie jestem pewien, co to jest ...) i obsługuje tylko połączenia TCP/IP. Więc nie panikuj, jeśli nie uda ci się połączyć z innymi programami.

11
Eonil

Zgodnie z przewodnik instalacji po zakończeniu instalacji powinny być skróty do StackBuilder, pgAdmin3 i psql w folderze aplikacji Postgres:

Znajdziesz także dodatkowe skróty do uruchomienia pgAdmin, interfejsu wiersza poleceń psql i dostępu do dokumentacji PostgreSQL.

Jeśli istnieją takie skróty, sprawdź, gdzie wskazuje psql.

4
Milen A. Radev

Zainstalować just client z brew:

brew install pgcli

następnie połącz to:

brew link --force libpq

jako wynik otrzymasz ścieżkę do psql:

If you need to have this software first in your PATH instead consider running:
  echo 'export PATH="/usr/local/opt/libpq/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc

aby ponownie znaleźć tę ścieżkę:

brew info libpq
0