it-swarm.dev

Powiadomienie o długotrwałym zapytaniu lub zakleszczeniu w SQL Server 2008 R2?

Chciałbym wiedzieć, czy istnieje sposób wysłania powiadomienia o impasie? Jeśli tak, jakie zapytania byłyby wymagane. Rozumiem, że SQL Server zajmuje się impasami, po prostu chciałbym uzyskać informacje na temat związanych z nimi zapytań.

Znalazłem następujące, aby określić długo działające zapytania:

SELECT 
  creation_time
  ,last_execution_time
  ,total_physical_reads
  ,total_logical_reads
  ,total_logical_writes
  , execution_count
  , total_worker_time
  , total_elapsed_time
  , total_elapsed_time / execution_count avg_elapsed_time
  ,SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset/2) + 1,
  ((CASE statement_end_offset
    WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)
    ELSE qs.statement_end_offset END
  - qs.statement_start_offset)/2) + 1) AS statement_text
FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs
  CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) st 
where total_elapsed_time >= 300000000 --5 min
ORDER BY total_elapsed_time / execution_count DESC; 

Chciałbym wiedzieć, czy powyższe jest właściwą drogą, czy jest lepszy sposób, aby ustalić, czy jakieś zapytanie trwa dłużej niż określony przedział, powiedz 5 minut, jak pokazano?

Dzięki

15
Hasanain

W SQL 2008 pojawiła się nowa funkcja, której można używać do zakleszczeń i długotrwałych kolejek: zdarzenia rozszerzone . Rozszerzone zdarzenia są obiektami niskiego poziomu i zużywają znacznie mniej zasobów niż inne metody, takie jak profilowanie/śledzenie, alerty itp.

Aby użyć rozszerzonych zdarzeń z deadlocks sprawdź to post Jonathan Kehayias , MVP na serwerze SQL.

Aby użyć wydarzeń rozszerzonych do znalezienia long running queries, sprawdź to szczegółowe post Pinal Dave , kolejny MVP serwera SQL.

8
StanleyJohns

Możesz skonfigurować alerty dla obu z nich za pomocą agenta SQL. Utwórz nowy alert i wybierz typ „Alert warunków wydajności programu SQL Server”

W przypadku długich zapytań wybierz Obiekt „MSSQL $ InstanceName: Transakcje” i Licznik: najdłuższy czas wykonywania transakcji. Skonfiguruj wartości oraz opcje powiadamiania o alertach i możesz zacząć.

W przypadku zakleszczeń obiektem jest „MSSQL $ InstanceName: Locks”, a licznik to „Number of Deadlocks/sec”

Jeśli chcesz mieć bardziej szczegółową kontrolę nad powiadomieniem o zakleszczeniu, sprawdź to: http://www.sqlservercentral.com/articles/Administration/3243/

10
FortyNine

Wolałbym sugestię @StanleyJohns, jeśli masz SQL2008. Przedłużone wydarzenia warto zapoznać się z narzędziem diagnostycznym, a seria An XEvent a Day Jonathona to świetne miejsce na rozpoczęcie.

Alternatywą dla zakleszczeń jest włączenie flag śledzenia 1204 i 1222 , które zrzucają informacje o zakleszczeniu do dziennika błędów SQL. Włącz oba, aby uzyskać informacje w dwóch różnych formatach, co może ułatwić zrozumienie złożonych łańcuchów impasu.

4