it-swarm.dev

Usuń nazwy wierszy data.frame podczas korzystania z xtable

OK, przyznaję, że ten jest nieco spięty (czytaj: „głupi”) i zakładam, że jest to również dość łatwe. Piszę raport i chcę użyć pakietu xtable do generowania tabeli LaTeX (zwróć uwagę, że pakiet memisc wykonuje zadanie, ale powiedz, że chcę to zrobić wyłącznie z xtable).

Użyjmy standardowego mtcars zestawu danych i reshape pakiet:

mdtf <- melt(mtcars, id.vars = c("am", "cyl"), measure.vars = c("mpg", "hp", "wt"))
( res <- cast(mdtf, am + cyl ~ variable, mean) )
 am cyl   mpg    hp    wt
1 0  4 22.90000 84.66667 2.935000
2 0  6 19.12500 115.25000 3.388750
3 0  8 15.05000 194.16667 4.104083
4 1  4 28.07500 81.87500 2.042250
5 1  6 20.56667 131.66667 2.755000
6 1  8 15.40000 299.50000 3.370000

Jeśli wstawię to do _ xtable, otrzymam nazwy wierszy (1..6):

xtable(res)
% latex table generated in R 2.13.0 by xtable 1.5-6 package
% Fri Mar 25 09:40:12 2011
\begin{table}[ht]
\begin{center}
\begin{tabular}{rrrrrr}
 \hline
 & am & cyl & mpg & hp & wt \\ 
 \hline
1 & 0.00 & 4.00 & 22.90 & 84.67 & 2.94 \\ 
 2 & 0.00 & 6.00 & 19.12 & 115.25 & 3.39 \\ 
 3 & 0.00 & 8.00 & 15.05 & 194.17 & 4.10 \\ 
 4 & 1.00 & 4.00 & 28.07 & 81.88 & 2.04 \\ 
 5 & 1.00 & 6.00 & 20.57 & 131.67 & 2.75 \\ 
 6 & 1.00 & 8.00 & 15.40 & 299.50 & 3.37 \\ 
  \hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}

Czy jest jakaś szansa, że ​​uda mi się tego uniknąć (w miarę możliwości w jednej linijce)?

101
aL3xa

Posługiwać się include.rownames=FALSE w metodzie print. Widzieć ?print.xtable:

R> print(xtable(res), include.rownames=FALSE)

% latex table generated in R 2.12.2 by xtable 1.5-6 package
% Fri Mar 25 10:06:08 2011
\begin{table}[ht]
\begin{center}
\begin{tabular}{rrrrr}
 \hline
am & cyl & mpg & hp & wt \\ 
 \hline
0.00 & 4.00 & 22.90 & 84.67 & 2.94 \\ 
 0.00 & 6.00 & 19.12 & 115.25 & 3.39 \\ 
 0.00 & 8.00 & 15.05 & 194.17 & 4.10 \\ 
 1.00 & 4.00 & 28.07 & 81.88 & 2.04 \\ 
 1.00 & 6.00 & 20.57 & 131.67 & 2.75 \\ 
 1.00 & 8.00 & 15.40 & 299.50 & 3.37 \\ 
  \hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
154
rcs