it-swarm.dev

requirements.txt

Jaka jest różnica między wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi?

Uaktualnij pakiety Pythona z wymagania.txt za pomocą polecenia pip

Czy istnieje różnica między przypadkami użycia a wymaganiami funkcjonalnymi?

Jak podać w pliku wymagania.txt bezpośrednie źródło github

Nie można znaleźć wersji spełniającej wymaganie <package>

Jak korzystać z wymagania.txt, aby zainstalować wszystkie zależności w projekcie python

Odwołaj się do wymagania.txt dla pliku install_requires kwarg w pliku setup.py setuptools

wymagania.txt vs setup.py

powiedz pipowi, aby zainstalował zależności pakietów wymienionych w pliku wymagań

Jak indeksować Google mojego repozytorium Github

Automatycznie twórz plik requirements.txt

Czy w pliku robots.txt można użyć względnego adresu URL mapy witryny?

Jak skonfigurować plik robots.txt, aby zezwalał na wszystko?

Zignorować adresy URL w pliku robot.txt o określonych parametrach?

Wymagania dotyczące wersji C # 7 .NET / CLR / Visual Studio