it-swarm.dev

Nie można załadować ApplicationContext do testu JUnit kontrolera Spring

Chcę napisać przypadek testowy, aby sprawdzić mój kontroler (getPersons). To jest kod po stronie serwera. Mam zamieszanie, co powinienem umieścić w @ContextConfiguration(locations={"file:src/main/webapp/WEB-INF/app-contest.xml"})

Po drugie, mam takie błędy:

Nie udało się załadować kontekstu aplikacji. Nie można znaleźć ścieżki [którą podałem w @ContextConfiguration]

Mam taką strukturę:

 restAPI
  *src/main/Java
   com.company.controller
     personController.Java
  *Test
   com.company.testController
     personControllerTest.Java
  *src
   main
    webapp
     WEBINF
      app-context.xml


@Autowired
private PersonService personService;

@RequestMapping(value="/t2/{yy_id}/person", method=RequestMethod.GET)
@ResponseBody
public PersonInfo[] getPersons() {

  return personService.getPersons();
}

To jest mój test

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(locations={"classpath:WEB-INF/app-context.xml"})
@WebAppConfiguration
public class PersonControllerTest {


@Autowired
private WebApplicationContext wac;

private MockMvc mockMvc;

@Before
public void setup() {
  this.mockMvc = MockMvcBuilders.webAppContextSetup(this.wac).build();
}

@Autowired
private PersonService personService;

@Test
public void getPersons() throws Exception {

  this.mockMvc.perform(get("/t2/1/person")
      .accept(MediaType.APPLICATION_JSON))
      .andExpect(status().isOk());

}

Ślad

Java.lang.IllegalStateException: Failed to load ApplicationContext
  at org.springframework.test.context.TestContext.getApplicationContext(TestContext.Java:157)
  at org.springframework.test.context.web.ServletTestExecutionListener.setUpRequestContextIfNecessary(ServletTestExecutionListener.Java:103)
  at org.springframework.test.context.web.ServletTestExecutionListener.prepareTestInstance(ServletTestExecutionListener.Java:73)
  at org.springframework.test.context.TestContextManager.prepareTestInstance(TestContextManager.Java:313)
  at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner.createTest(SpringJUnit4ClassRunner.Java:211)
  at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner$1.runReflectiveCall(SpringJUnit4ClassRunner.Java:288)
  at org.junit.internal.runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.Java:12)
  at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner.methodBlock(SpringJUnit4ClassRunner.Java:284)
  at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner.runChild(SpringJUnit4ClassRunner.Java:231)
  at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner.runChild(SpringJUnit4ClassRunner.Java:88)
  at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.Java:238)
  at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.Java:63)
  at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.Java:236)
  at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.Java:53)
  at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.Java:229)
  at org.springframework.test.context.junit4.statements.RunBeforeTestClassCallbacks.evaluate(RunBeforeTestClassCallbacks.Java:61)
  at org.springframework.test.context.junit4.statements.RunAfterTestClassCallbacks.evaluate(RunAfterTestClassCallbacks.Java:71)
  at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.Java:309)
  at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner.run(SpringJUnit4ClassRunner.Java:174)
  at org.Eclipse.jdt.internal.junit4.runner.JUnit4TestReference.run(JUnit4TestReference.Java:50)
  at org.Eclipse.jdt.internal.junit.runner.TestExecution.run(TestExecution.Java:38)
  at org.Eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.runTests(RemoteTestRunner.Java:467)
  at org.Eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.runTests(RemoteTestRunner.Java:683)
  at org.Eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.run(RemoteTestRunner.Java:390)
  at org.Eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.main(RemoteTestRunner.Java:197)
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanDefinitionStoreException: IOException parsing XML document from class path resource [WEB-INF/application-context.xml]; nested exception is Java.io.FileNotFoundException: class path resource [WEB-INF/application-context.xml] cannot be opened because it does not exist
  at org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.Java:341)
  at org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.Java:302)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.Java:174)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.Java:209)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.Java:180)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.Java:243)
  at org.springframework.test.context.web.GenericXmlWebContextLoader.loadBeanDefinitions(GenericXmlWebContextLoader.Java:38)
  at org.springframework.test.context.web.AbstractGenericWebContextLoader.loadContext(AbstractGenericWebContextLoader.Java:113)
  at org.springframework.test.context.web.AbstractGenericWebContextLoader.loadContext(AbstractGenericWebContextLoader.Java:59)
  at org.springframework.test.context.support.AbstractDelegatingSmartContextLoader.delegateLoading(AbstractDelegatingSmartContextLoader.Java:100)
  at org.springframework.test.context.support.AbstractDelegatingSmartContextLoader.loadContext(AbstractDelegatingSmartContextLoader.Java:248)
  at org.springframework.test.context.TestContext.loadApplicationContext(TestContext.Java:124)
  at org.springframework.test.context.TestContext.getApplicationContext(TestContext.Java:148)
  ... 24 more
Caused by: Java.io.FileNotFoundException: class path resource [WEB-INF/app-context.xml] cannot be opened because it does not exist
  at org.springframework.core.io.ClassPathResource.getInputStream(ClassPathResource.Java:157)
  at org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.Java:328)

Czy ktoś może mi pomóc pomyśleć, co tu jest nie tak?

28
Saurabh

Jak wspomniano w duscusion: WEB-INF nie jest tak naprawdę częścią ścieżki klasy. Jeśli używasz wspólnego szablonu, takiego jak maven, użyj src/main/resources lub src/test/resources, aby umieścić app-context.xml w. Następnie możesz użyć „ścieżki klasy”:.

Umieść swój plik konfiguracyjny w src/main/resources/app-context.xml i użyj kodu

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(locations = "classpath:app-context.xml")
public class PersonControllerTest {
...
}

lub możesz zrobić kontekst testowy z inną konfiguracją fasoli.

Umieść swój plik konfiguracyjny w src/test/resources/test-app-context.xml i użyj kodu

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(locations = "classpath:test-app-context.xml")
public class PersonControllerTest {
...
}
20
Martin Strejc

Jeśli używasz Maven, dodaj poniższą konfigurację w pliku pom.xml:

<build>
  <testResources>
        <testResource>
          <directory>src/main/webapp</directory>
        </testResource>
  </testResources>
</build>

Dzięki tej konfiguracji będziesz mógł uzyskać dostęp do plików xml w folderze WEB-INF ..__ Z Maven POM Odniesienie: Blok elementu testResources zawiera elementy testResource. Ich definicje są podobne do elementów zasobów, ale są naturalnie używane podczas faz testów.

1
BharatB

Ten wyjątek może mieć wiele przyczyn źródłowych. Dla mnie mój mockMvc nie został automatycznie skonfigurowany. Rozwiązałem ten wyjątek, używając @WebMvcTest(MyController.class) na poziomie klasy. Ta adnotacja wyłączy pełną automatyczną konfigurację i zamiast tego zastosuje tylko konfigurację dotyczącą testów MVC.

Alternatywą do tego jest, jeśli chcesz załadować pełną konfigurację aplikacji i użyć MockMVC, powinieneś rozważyć @SpringBootTest w połączeniu z @AutoConfigureMockMvc zamiast @WebMvcTest

0

Rozwiązany przez dodanie następującej zależności do pliku pom.xml: 

<dependency>
    <groupId>com.h2database</groupId>
    <artifactId>h2</artifactId>
    <scope>test</scope>
</dependency>
0
N.MATHIEU