it-swarm.dev

Jak ustalić, czy tabela istnieje w bazie danych SQL Server w SQL Server 2008?

Jak ustalić, czy tabela istnieje w bazie danych SQL Server w SQL Server 2008?

13
Amir Rezaei

W przypadku zapytania do tabeli sysobjects za pomocą zapytania podobnego do

SELECT * FROM sysobjects WHERE xtype = 'U' AND name = 'yourTableName'

xtype = „U” to tabela użytkownika

następnie możesz zawinąć to jest JEŻELI ISTNIEJE

IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects ...)
BEGIN
    ' do your stuff here if it exists
END 
18
Miles D

Oto jeszcze jeden sposób na znalezienie tego

IF OBJECT_ID('tablename') IS NULL
PRINT 'Table Does not Exist'
12
Nomad
IF EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES 
           WHERE TABLE_NAME = 'your table name here')
BEGIN
  PRINT 'Table Exists'
END
1
Divya Diya