it-swarm.dev

Transact SQL za pomocą WITH w CREATE VIEW

Chcę utworzyć VIEW przy użyciu klauzul WITH, ale tak naprawdę nie mogę znaleźć żadnych referencji dotyczących poprawnej składni.

Chcę czegoś takiego

WITH TempTbl AS (SELECT ...)
CREATE VIEW SomeView
SELECT *
FROM TempTbl

Jaka jest poprawna składnia do używania kilku klauzul WITH?

Nic użytecznego w MSDN :(

14
bazzilic

CTE wchodzi do widoku.

Weź zapytanie za pomocą CTE

WITH cte AS (...) SELECT ...;

Wystarczy dodać UTWÓRZ WIDOK JAKO .. GO

CREATE VIEW
AS
WITH cte AS (...) SELECT ...;
GO

MSDN opisuje wiele CTE (patrz przykład j)

CREATE VIEW
AS
WITH
   cte1 AS (...),
   cte2 AS (...),
   cte3 AS (...)
SELECT ...
GO
25
gbn
CREATE VIEW 
someview
AS
WITH CTEstuff AS (SELECT etc)
SELECT * FROM CTESTuff;
6
Scott Herbert