it-swarm.dev

Jak pisać adresy URL w lateksie?

Jak piszesz adres URL w lateksie?

Indeksy dolne i wszystko inne sprawiają, że czcionka wygląda bardzo dziwnie podczas kompilacji.

156
danzig

Możesz użyć \url

\usepackage{hyperref}
\url{http://stackoverflow.com/}
212
zs2020

Oto wszystkie informacje potrzebne do sformatowania klikalnych hiperłączy w LaTeX:

http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Hyperlinks

Zasadniczo używasz pakietu hyperref i używasz \url lub \href tag w zależności od tego, co próbujesz osiągnąć.

42
mandaleeka

Musisz tylko uciec od znaków, które mają specjalne znaczenie: # $ % & ~ _ ^ \ { }

Więc

http://stack_overflow.com/~foo%20bar#link

byłoby

http://stack\_overflow.com/\~foo\%20bar\#link

38
Gabe

Minimalistyczna implementacja \url makro, które używa tylko prymitywów Tex:

\def\url#1{\expandafter\string\csname #1\endcsname}

Ten adres URL absolutnie nie przekroczy linii; Pakiet hypperef jest do tego lepszy.

16
Charles Stewart