it-swarm.dev

TabLayout tasarım destek kitaplığında Sekme Göstergesi görülemiyor

Malzeme tasarım kütüphanesini kullanıyorum ve CoordinatorLayoutname__, AppBarLayout, RecyclerViewve TabLayoutkullanarak mizanpaj yapıyorum.

Sorunum, tab göstergesini Tablayoutiçinde göremiyorum. Ancak, AppCompactActivityiçinde kullandığım xml dosyam var.

<Android.support.design.widget.CoordinatorLayout
    Android:id="@+id/coodinate_layout"
    Android:layout_width="match_parent"
    Android:layout_height="match_parent"
    Android:layout_above="@+id/btn_next_screen">

    <Android.support.v7.widget.RecyclerView
      Android:id="@+id/list_recycle"
      Android:layout_width="match_parent"
      Android:layout_height="match_parent"
      Android:layout_marginBottom="30dp"
      Android:background="@color/white"
      app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"

      />

    <Android.support.design.widget.AppBarLayout
      Android:id="@+id/abar_layout"
      Android:layout_width="match_parent"
      Android:layout_height="wrap_content">

      <Android.support.v7.widget.Toolbar
        Android:id="@+id/toolbar_home"
        Android:layout_width="match_parent"
        Android:layout_height="wrap_content"
        Android:background="?attr/colorPrimary"
        Android:minHeight="?attr/actionBarSize"
        app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways"

        >


      </Android.support.v7.widget.Toolbar>

      <Android.support.design.widget.TabLayout
        Android:id="@+id/tab_layout"
        Android:layout_width="match_parent"
        Android:layout_height="wrap_content"
        app:tabBackground="@color/tab_bg"
        app:tabIndicatorColor="@color/tab_indicator"
        app:tabIndicatorHeight="5dp"
        app:tabMode="fixed"

        ></Android.support.design.widget.TabLayout>


    </Android.support.design.widget.AppBarLayout>


    <Android.support.design.widget.FloatingActionButton
      Android:layout_width="wrap_content"
      Android:layout_height="wrap_content"
      Android:layout_margin="15dp"
      app:layout_anchor="@+id/list_recycle"
      app:layout_anchorGravity="bottom|right"
      Android:id="@+id/floatin_ab_home"
      app:fabSize="mini"
      Android:src="@drawable/ic_content_add"

      />


  </Android.support.design.widget.CoordinatorLayout> 

Aşağıda Tab göstergesini göstermeyen bir ekran var, bu yüzden herhangi biri ne kaçırdığımı bilsin.

Screen which missing Tab Indicator

14
Herry

Sanırım Tasarım Destek kütüphanesindeki hata. O Her iki mülkü aynı anda uyguladığınızda

app:tabBackground="@color/tab_bg"
app:tabIndicatorColor="@color/tab_indicator"

arka plan rengiüst üste gelirsekme göstergesi. Bu nedenle sekme göstergesi görünmez.

TabBackground color özelliğini kaldırırsanız, göstergeyi görebilirsiniz.

[25-06-2015 tarihinde güncelleme]

Dediğim gibi Tasarım Destek kütüphanesinde hata var. Android hata kaynağına bildirdi. işte refrence https://code.google.com/p/Android/issues/detail?id=176540 .

Yani bu durumun durumu FutureRelease _ yani hata düzeltildi. Ve gelecekteki kütüphanede gelecek.

[Güncelleme 20-07-2015]

Hata düzeltildi ve v 22.2.1'de yayımlandı. Ayrıca yukarıdaki bağlantıdan da kontrol edebilirsiniz.

30
Moinkhan

Aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz

1 xml App uygulamasında değiştirin: tabIndicatorColor = "" gösterge renginizi ayarlayın

2 kostüm teması oluşturma 

<style name="AppTheme.TabStyle" parent="Widget.Design.TabLayout">
    <item name="tabTextAppearance">@style/AppTheme.TextStyle</item>
    <item name="tabTextColor">@color/primaryDark</item>
    <item name="tabSelectedTextColor">@color/white</item>
    <item name="tabIndicatorColor">@color/primaryDark</item>
    <item name="tabIndicatorHeight">3dp</item>
    <item name="Android:background">?attr/colorPrimary</item>
  </style>

  <style name="AppTheme.TextStyle" parent="TextAppearance.Design.Tab">
    <item name="Android:textSize">14sp</item>
    <item name="textAllCaps">true</item>
  </style>

Sekansınızda temayı ayarlayın

9
MayurDev

Ben sadece bu hata seti arka plan rengini programlı olarak düzelttim

tabLayout.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.primary));

veya xml cinsinden

Android:background="@color/primary"

Ancak arka plan rengini bu şekilde ayarladığınızda herhangi bir sorun olup olmadığını bilmiyorum

0
Jhonatas

Hadi bakalım.. :)

Değiştir niteliğiniz

app: tabBackground= "@ renkli/tab_bg"

için

Android: arka plan= "@ renkli/tab_bg"

son kodunuz ..

 <Android.support.design.widget.TabLayout
      Android:id="@+id/tab_layout"
      Android:layout_width="match_parent"
      Android:layout_height="wrap_content"
      Android:background="@color/tab_bg"
      app:tabIndicatorColor="@color/tab_indicator"
      app:tabIndicatorHeight="5dp"
      app:tabMode="fixed">
 </Android.support.design.widget.TabLayout>
0
Aks4125

Ana içerik olarak RecyclerView kullanıyorsunuz, RecyclerView içeren ViewPager kullanın ve app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" niteliğinde görünüm sayfası verdiğinizden emin olun.

0
Rajesh Batth