it-swarm.dev

Angular 6 Malzeme <mat-select> form kontrolünü kullanarak çoklu set varsayılan değeri

Form kontrolü kullanıyorum burada html bileşenimin kodu

<mat-form-field>
 <mat-select placeholder="Toppings" [formControl]="toppings" multiple>
  <mat-option *ngFor="let topping of toppingList" [value]="topping">{{topping.value}}</mat-option>
 </mat-select>
</mat-form-field>

Ve ts dosyam 

export class SelectMultipleExample {
  toppings = new FormControl();
 toppingList: any[] = [
   { id:1,value:"test 1"},
   { id:2,value:"test 2"},
   { id:3,value:"test 4"},
   { id:4,value:"test 5"},
   { id:5,value:"test 6"},
   { id:6,value:"test 7"}
  ];

 

 constructor(){
  this.bindData();
 }

 bindData(){
  const anotherList:any[]=[
   { id:1,value:"test 1"},
   { id:2,value:"test 2"}
   ]

   this.toppings.setValue(anotherList)
 }
}

Mat seçimi için varsayılan değer belirlemek istiyorum, bunun için herhangi bir yardım büyük olacaktır. Birden fazla varsayılan değer ayarlamak istiyorum.

3
Abhishek

Sorun, seçeneklerinin nesne olması gerçeğinden kaynaklanıyor. Seçimlerin uygulanabilmesi için, seçilen nesnelerin, seçenekler için kullanılan nesnelerle aynı olması gerekir. Kodunuzu aşağıdaki gibi düzeltin:

export class SelectMultipleExample {
  toppings = new FormControl();
  toppingList: any[] = [
    { id:1,value:"test 1"},
    { id:2,value:"test 2"},
    { id:3,value:"test 4"},
    { id:4,value:"test 5"},
    { id:5,value:"test 6"},
    { id:6,value:"test 7"}
  ];

  constructor(){
    this.bindData();
  }

  bindData() {
    const anotherList: any[] = [
      this.toppingList[0],
      this.toppingList[1]
    ]

    this.toppings.setValue(anotherList)
  }
}
1
G. Tranter