it-swarm.dev

Google e-tabloda geçerli zaman komut dosyası editörü kullanarak nasıl elde edilir?

Bir komut dosyası yazma ve bir tetikleyiciye bağlama seçeneği vardır. Asıl soru, senaryo gövdesinde güncel zamanı nasıl elde edersiniz?

function myFunction() {

 var currentTime = // <<???

}
26
J.Olufsen

javaScript Date() nesnesini kullanın. Nesneden saat, tarih, zaman damgası vb. Almanın çeşitli yolları vardır. ( Referans )

function myFunction() {
 var d = new Date();
 var timeStamp = d.getTime(); // Number of ms since Jan 1, 1970

 // OR:

 var currentTime = d.toLocaleTimeString(); // "12:35 PM", for instance
}
43
Jeff B

Javascript tarafından sağlanan Date nesnesini kullanın. Google’ın komut dosyası oluşturma ortamı için benzersiz veya özel değil.

6
Francis Avila

Google Dokümanlar'ımda saat dilimini şu şekilde düşündüm:

timezone = "GMT+" + new Date().getTimezoneOffset()/60
var date = Utilities.formatDate(new Date(), timezone, "yyyy-MM-dd HH:mm"); // "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'"

Google dokümanlar için komut dosyası

1
Andy

Date nesnesi tarih ve saatlerle çalışmak için kullanılır.

Tarih nesneleri new Date() ile oluşturulur.

var date= new Date();

 function myFunction() {
    var currentTime = new Date();
    Logger.log(currentTime);
  }
1
Vignesh R