it-swarm.dev

Keneler etiketi python içinde nasıl gizlenir, ancak keneler yerinde kalır mı?

Keneler etiketimi oluşturduğum bir arsaya gizlemek istiyorum, ancak bu kenenin kendisini (eksendeki küçük işaretler) saklayın. Bulduğum şeyi burada kullanmaya çalıştığımda, örneğin, sadece etiketlerin değil tüm onay işaretinin kaldırılması. Sadece etiketleri o zaman nasıl kaldırabilirim? 

28
Yotam

Onay etiketlerini boş bir dizi olarak değil, boş bir dize listesi olarak ayarlayın. Aşağıdaki örnekte, xtick etiketlerini boş dizelerle değiştirdim, y eksenini dokunmadan bıraktım. Buradan dilediğiniz takdirde belirli etiketleri seçerek saklayabilirsiniz.

import pylab as plt

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot([1,2,3],[4,5,6])

labels = [item.get_text() for item in ax.get_xticklabels()]

empty_string_labels = ['']*len(labels)
ax.set_xticklabels(empty_string_labels)

plt.show()

enter image description here

Bu kod a önceki cevaptan uyarlanmıştır .

14
Hooked

İşte ax.tick_params kullanarak biraz daha basit bir cevap.

import matplotlib.pylab as plt

fig, ax = plt.subplots()
plt.plot([1,2,3],[4,5,6])

ax.tick_params(labelbottom=False)    

plt.show()
74
divenex

Benim için çalışmaya divenex'in cevabını bulamadım. Bu cevap herhangi bir otomatik etiketlemeyi tetiklemeden keneler yaratır, bu nedenle "labelbottom = False" kullanma zorunluluğu yoktur:

alt ve sol keneler zaten varsa: 

import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots()
plt.plot([1,2,3],[4,5,6])

ax.tick_params(right= True,top= True)

henüz bir onay işareti yoksa:

import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots()
plt.plot([1,2,3],[4,5,6])

ax.tick_params(right= True,top= True,left= True, bottom= True)
0
jbplasma