it-swarm.dev

Material-ui-next ile material-ui appbar'ı kullanarak sağa veya sola yüzmenin doğru yolu nedir?

Material-ui-next ("material-ui": "^ 1.0.0-beta.22" kullanırken doğru yüzmeye giriş/çıkış düğmelerini almak için doğru yaklaşımı kullanıp kullanmadığımı öğrenemiyorum, )

Api'den iconElementRight= kaldırıldı. Appbar'da şimdi <Grid> kullanmak zorunda mıyız? Kabak çeşitleri hissediyor. Araç çubuğundaki düğmeleri (örneğin, giriş) yüzdürmenin doğru yolu nedir?

<AppBar position="static">
   <Toolbar>
    <Grid container spacing={24}>
     <Grid item xs={11}>
      <Typography type="title" color="inherit">
       Title
      </Typography>
     </Grid>

     <Grid item xs={1}>
      <div>
       <HeartIcon />
       <Button raised color="accent">
        Login
       </Button>
      </div>
     </Grid>
    </Grid>
   </Toolbar>
  </AppBar>

enter image description here

26
Kyle Pennell

@Kyle Doğru yaptın :)

sadece ızgara kabına ekleyin:

= "Boşluk aracı" haklı

Örneğinizle:

<AppBar position="static">
 <Toolbar>
  <Grid
   justify="space-between" // Add it here :)
   container 
   spacing={24}
  >
   <Grid item>
    <Typography type="title" color="inherit">
     Title
    </Typography>
   </Grid>

   <Grid item>
    <div>
     <HeartIcon />
     <Button raised color="accent">
      Login
     </Button>
    </div>
   </Grid>
  </Grid>
 </Toolbar>
</AppBar>
19
Idan Dagan

flex: 1'u <Typography /> bileşenine eklemeniz gerekir, böylece <div />, AppBar'ın en sağ kısmına iter:

<AppBar position="static">
 <Toolbar>
  <Typography type="title" color="inherit" style={{ flex: 1 }}>
   Title
  </Typography>
  <div>
   <HeartIcon />
   <Button raised color="accent">
    Login
   </Button>
  </div>
 </Toolbar>
</AppBar>
32
jaye