it-swarm.dev

swift3

print () vs debugPrint () hızlı

Görünüm denetleyicisindeki programları programlı olarak nasıl değiştirebilirim? (Xcode, iPhone)

UIView'u Yakala ve Görüntü Olarak Kaydet

Swift'de String'i temel alan UILabel'in boyutlarını hesaplayın

Çağrı atabilir, ancak 'try' ile işaretlenmemiş ve hata işlenmemiş: NSRegularExpression

uIButton'da rightview ekle

'NSMutableDictionary' türünün değeri google ios Analytics zorlamada '[NSObject: AnyObject]' tipine dönüştürülemiyor

UIAlertController Appdelegate'den nasıl gösterilir

Swift 3, Swift 4 ve ötesinde nasıl dispatch_sync, dispatch_async, dispatch_after, vb?

Swift 3 ve 4'te dispatch_after'den nasıl yazabilirim?

Swift 3'te gönderme kuyruğu nasıl oluşturulur

Yeni Xcode 8.0 beta'da proje oluştururken hata oluştu

İos10'da Yerel Bildirim Ekleyin - Swift 3

Bir NSFetchRequest örneğine türü nasıl uygulanır?

Swift 3 URLSession.shared () Üyenin dataTask üyesine belirsiz referans (with: finishionHandler :) error (bug)

Swift 3 ve NSURLSession sorunu

CocoaPods ve Swift 3.0

Swift 3.0 için bölge desteği

Carthage Swift versiyonunu değiştir

AVCapturePhotoOutput nasıl kullanılır

Swift 3'te Klavye bildirimleri nasıl yazılır

String 3'ten utf8 kodlu veri oluşturmak için Swift 3 yöntemi

Swift 3'te özel bildirimleri nasıl yaratırsınız?

NSManagedObject ürününü Swift 3 ve Xcode 8 beta ile alt sınıflama

UIImagePickerController app çöküyor | Swift3, Xcode8

Swift'de CGRectMake, CGPointMake, CGSizeMake, CGRectZero, CGPointZero kullanılamaz

Push Bildirimler için Xcode 8 / Swift 3.0'a kaydolmak?

Swift dizisinden birden fazla öğe nasıl kaldırılır?

Swift 3 Çekirdek Veri Silme Nesnesi

Swift 3'te bir gecikme nasıl programlanır

Swift3'te Seçici

Swift 3’teki bir NSOutputStream’e Veri Yazma

NSKeyedArchiver, Swift 3'te (XCode 8) çalışmıyor

Swift 3'te NotificationCenter sorunu

Swift 3 ilk parametre adları

DispatchWorkItem GCD'de nasıl durdurulur?

Swift 3'te Sözlük boyunca yineleme

Swift 3.0, String.Index aralığı üzerinde yineleniyor

Swift3: Kodlu düğme ekleyin

'advancedBy' Xcode 8'de kullanılamıyor

Tarih biçimlendirme Swift 3'te çalışmıyor

Swift 3.0'da böyle bir modül 'SwiftyJSON' yok

'String' türündeki değerin üyesi 'stringByTrimmingCharactersInSet'

Temel veri nesnesini güncelleyin Swift 3

Xcode 8 beta 4: Build, "Aşağıdaki ikili dosyalar Swift'in uyumsuz sürümlerini kullanıyor:" hatasıyla başarısız oluyor

Core Data Codegen, Xcode 8'de başarısız oldu

Xcode 8 ve Swift 3 NSCalendar

Swift'deki 'open' anahtar kelimesi nedir?

Uygulamanın hızlı bir şekilde arka planda mı yoksa ön planda mı olduğunu tespit etme

Swift3.0 'ClosedRange <Index>' türünün değeri 'Range <Index>' türüne dönüştürülemiyor

Swift 3 - Date nesnelerinin karşılaştırılması

Swift 3, URLSession dataTask tamamlamaHandler çağrılmadı

Hızlı bir şekilde hex hex string veri dönüştürme

Firebase Auth - sağlayıcı kimliğini alın

Sekme çubuğu Düğme rengi Swift 3'te?

JSON Swift 3'te Doğru Ayrıştırma

Swift 3 ve NumberFormatter (.currency) == ¤?

Objective-C uygulamasına gömülü Swift modülü/çerçevesi hata ayıklayamıyor

SwiftyJSON'u Swift3 ile Kullanma

Swift 2.3 ile derlenmiş modül Swift 3.0'da içe aktarılamaz

Swift3'te "Boş toplama hazır bilgi için açık bir tür gerekiyor" hatası

Swift 3 UIView animasyonu

Alamofire Swift 3.0 Çağrıda ekstra tartışma

Xcode 8 Warning "Örnek yöntemi neredeyse isteğe bağlı gereksinimle eşleşiyor"

Swift 3 ve CGContextDrawImage

NSLocale Swift 3

JSONSerialization JSON yazmada geçersiz tür (_SwiftValue)

Xcode 8'de otorize etme sorunu

URL ve dize enterpolasyonu

Swift 3’te URL bildirimi

Swift3'te bir URL nasıl açılır

Xcode 8.0 Swift 3.0 yavaş endeksleme ve oluşturma

Swift 3'te geçerli sıra adını alma

İnternet bağlantısını kontrol edin (iOS 10)

"oldValue" ve "newValue" varsayılan parametreler willSet/didSet içindeki tanınmadı

Push bildirim belirtecini alın - iOS 10, Swift 3

Swift 3.0 String birleştirme "İsteğe Bağlı" bırakıyor

Objective-C Bridging Header Xcode 8 ile oluşturulmuyor

xcode 8 Swift "Eski Swift Dil Sürümünü Kullan" hatasıyla güncelleme

Swift 3 kullanarak giriş yapın, herhangi bir değer verilmez ve başarılı bir giriş yapıldıktan sonra kullanıcıyı tekrar Uygulamaya geri alamazsınız.

Swift 3'te bir tamamlama işleyicisini nasıl yazarsın?

NSData to Data Swift 3

UIImagePickerController delegesi Swift 3 olarak adlandırılmamış

UISwitch: Swift 3: Programlı olarak

Swift 3 Type 'Any' üyeliğine sahip değil

iOS 10 Açık Ayarlar Kazası

Alamofire 4.0, Swift 3 Post paramleri geçilmiyor

Swift 3'te Durum Çubuğu Arka Plan Rengini Değiştirme

Takvim Swift'de önceki ve sonraki ay nasıl alınır

<FIRInstanceID/WARNING> ile dolu bir konsol - Xcode 8/iOS10

Programlı olarak Swift 3'te düğmeye hedef ekleyerek sıkışmış

Swift'de, didSet içindeki özelliği sıfırlamak başka bir didSet'i tetikler mi?

Swift 3'te çekirdek veri hafif geçişi sağlama

Firebase Cloud Messaging AppDelegate Hatası

Swift 3: URLSession/URLRequest Çalışmıyor

Alamofire 4'te bir dosyayı nasıl indirebilir ve Belgeler dizinine nasıl kaydedebilirim?

XCode 8 çok yavaş Swift derleme

Swift 3'te Çift dönüşüme ondalık sayı

Swift 3'te bir arka plan iş parçacığı çalıştır

Int 3 Swift 3 2d dizi